Opdatering af retningslinjerne: 1 m. afstand fra ”næse til næse”

Myndighederne har udgivet en opdateret version af retningslinjer for restauranter cafeer mv., der indeholder en ny præcisering af afstandskravet på 1 meter.

Retningslinjerne er opdateret ud fra, at man fra politisk side har ønsket at skærpe kravet om 1 meters afstand. Kvadratmeter-reglen ændres dog ikke.

Den nye præcisering betyder, at restauratører nu skal sørge for, at gæster kan opretholde 1 meters afstand mellem sig (fra ”næse til næse”) og ikke kun mellem selskaber, som tidligere har været tilfældet. Dog pointeres det i retningslinjerne, at sociale relationer kan rykke tættere sammen, hvis de ønsker det.

Fra de opdaterede retningslinjer:

”Afstanden måles ”fra næsetip til næsetip”, således at der fx ved siddende indretning måles fra midten af stolesæder. Alternativt holdes hvert andet sæde tomt. Restauranten /caféen mv. (serveringsstedet) planlægger således, at alle gæster kan holde minimum 1 meters afstand på alle tidspunkter, både når de sidder og når de bevæger sig rundt i lokalerne. Gæsterne kan inden for disse rammer selv vælge at rykke tættere sammen, hvis de i forvejen har nær kontakt til hinanden, dvs. er fra samme husstand, er kærester, helt nære sociale kontakter eller tilsvarende.”

Det skal påpeges, at der her er tale om en retningslinje og ikke et lovkrav.

Læs de opdaterede retningslinjer her (afstandspræciseringen fremgår på s. 4-5)

Har du spørgsmål til ovenstående, opfordrer vi dig til at kontakte DRCs rådgivere på 33 25 10 11 eller drc@thehost.dk.