Opdateringer i vejledning for lønkompensationsordningen

Der er nu kommet afklaring på en række områder i ordningen for lønkompensation, og DRC's vejledning er derfor opdateret. De centrale opdateringer tæller:

  • En række spørgsmål vedr. ferie under lønkompensation er afklaret, herunder at arbejdsgiveren ikke kan varsle yderligere ferie end de op til 5 dage, som medarbejderen skal finansiere, og at Erhvervsstyrelsen er på vej med en vejledning om, hvordan man laver en forholdsmæssig beregning af de 5 dage ved deltidsansatte og ved lønkompensationsperioder, der er kortere end de mulige 3 måneder.
  • Erhvervsstyrelsen har oplyst, at virksomheden alligevel kan få lønkompensation under de 5 dage, som medarbejderen skal holde, hvis virksomheden betaler løn under ferie eller afspadsering.
  • En række spørgsmål om sygdom er afklaret, herunder hvilke ordninger virksomheden kan træde ud af for i stedet at få lønkompensation, at der kan modtages lønkompensation i arbejdsgiverperioden, hvis medarbejderens sygefravær ikke strækker sig ud over arbejdsgiverperioden, og at der ikke kan modtages lønkompensation under deltids sygdom.
  • Dansk Arbejdsgiverforening har oplyst, at der ikke kan modtages lønkompensation for 12,5 pct. feriegodtgørelse af lønnen i forhold til medarbejdere, der holder ferie med løn.

Find vejledningen HER

VEJLEDNING TIL AFTALE OM MIDLERTIDIG LØNKOMPENSATION