Opfordring fra myndighederne: Indfør frivillig registrering af kontaktinformationer på gæster ifm. med smitteopsporing

*Indlægget er opdateret 15. september

På mandagens pressemøde hvor sundhedsmyndighederne meldte en række nye restriktioner i 18 af landets kommuner ud, opfordrede sundhedsmyndighederne samtidig til, at restauratører gennemfører en systematisk registrering af gæster med henblik på hurtigere at kunne opspore og stoppe smittespredning.

Da det forsat er uklart, hvilke arbejdsgange myndighederne ser i forhold til arbejdet med gæsteregistrering, anbefaler vi i DRC vores medlemmer til at afvente yderligere informationer fra regeringen og sundhedsmyndighederne, inden arbejdet med gæsteregistrering sættes i gang.

Har man allerede sat arbejde med gæsteregistrering i gang, skal man være opmærksomme på, at registrering indebærer opbevaring og behandling af persondata. I den forbindelse er det vigtigt, at I sikrer en overholdelse af GDPR-reglerne. Dermed skal I:

  • Overholde grundlæggende GDPR-principper
  • Ved registreringen sikre at samtlige gæster bliver bekendt med virksomhedens privatlivspolitik for gæster. Gerne både på skrift og ved skiltning i restauranten/caféen/baren
  • Informere til gæsten om dennes rettigheder
  • Slette oplysninger, lige så snart der ikke længere er et sagligt formål med behandlingen

Politiet har i samarbejde med Datatilsynet udsendt en række gode råd til håndtering af registreringer i restaurationer. De kan findes HER. Ligeledes har advokatfirmaet Kromann og Reumert udarbejdet en skabelon til samtykke, som restaurationer kan benytte, når de skal indhente kontakt­oplysninger fra gæster med henblik på smittesporing. Den er i overensstemmelse med GDPR-reglerne og kan findes HER. Har I yderligere spørgsmål til registrering af gæster jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger, er I velkommen til at kontakte DRC's sekretariat.

Smittestop-appen
Har du som restauratør ikke de tekniske, økonomiske eller tidsmæssige ressourcer til at foretage gæsteregistrering, så er der stadig mulighed for at medvirke til at hjælpe myndighedernes arbejde med smittesporing. Sundhedsmyndighederne har udviklet et værktøj til registrering af borgere og sporing af smitte. App’en hedder ’Smittestop’ og kan downloades til både iPhone og Android. Det anslås, at tæt på en million danskere allerede har downloadet denne app. Det kan anbefales, at man som restauratør opfordrer sine gæster til at downloade app’en - enten mundtligt eller gennem skiltning. På den måde vil gæstens besøg i restaurationen blive registreret – app’en sporer nemlig sin ejermands færden. Hvis du er blevet smitteverificeret, vil brugere, der har været i kontakt med dig, og som opfylder de nedenfor angivne kriterier, derefter få en besked i appen om, at de har været i kontakt med en COVID-19-smittet.

Det er kun brugere, der opfylder følgende kriterier, der vil modtage en smittenotifikation:

  • Kontakten varede i mere end ca. 15 minutter (beregnet fra varigheden)
  • I var mindre end ca. 1 meter fra hinanden (beregnet fra signalstyrken)
  • Kontakten skete inden for det tidsrum, hvor den smittede person forventes at være smitsom dvs. inden for 2 dage før og indtil 8 dage efter, at symptomerne startede, eller at personen blev testet, hvis ikke personen har haft symptomer (beregnet ud fra dato for symptomdebut og tidspunkt for kontakten).

Læs mere om Smittestop app’en