Ordning om lønkompensation færdigbehandles i dag

Folketinget skal i dag vedtage lovforslaget om lønkompensationsordningen. Derfor forventes det, at de sidste uklarheder i ordningen, falder på plads i løbet af dagen. Det er f.eks. stadig uvist, hvorvidt elever er dækket ind under ordningen.

DRC’s vejledning er løbende blevet opdateret, og er derfor også dækkende for de detaljer i ordningen, som vi på nuværende tidspunkt kender. DRC følger dagens afstemning i Folketingssalen og opdaterer fortsat vejledningen løbende.

Nedenfor har vi samlet tre af de punkter, som DRC har modtaget mange spørgsmål på, men hvor der nu er svar at hente:

  • Hvordan beregnes timeantallet for ansatte uden kontraktlige timer?
    Såfremt medarbejderen har haft svingende indtægter, eller der er tale om sæsonarbejde, kan der ske beregning ud fra den forventede indkomst, som kan beregnes på baggrund af et gennemsnit af eks. de forudgående tre eller tolv måneder, afhængig af hvad der giver et retvisende billede for den pågældende medarbejder. DRC anbefaler, at dette aftales med den enkelte medarbejder.
  • Hvornår åbnes der for ansøgninger?
    Det forventes, at der på virk.dk vil blive åbnet op for ansøgninger onsdag den 25. marts efter dagens lovbehandling. Det er dog stadigvæk ikke fuldkommen sikkert.
  • Er ejere dækket ind under lønkompensation?
    Ejere eller medarbejdere med væsentlige ejerandele vil ikke være omfattet af lønkompensationsordningen, da disse ikke anses for lønmodtagere. Det er endnu ikke afklaret hvordan ejere og medejere er dækket i forhold til kompensation.

Find mere information i vejledningen for lønkompensation her.