Private virksomheder skal sikres mod ulige offentlig konkurrence

Regeringen har indgået en aftale, der skal sikre virksomheder mod ulige konkurrence fra det offentlige. Aftalen indebærer bl.a. forbedret klageadgang, og at offentlig prissætning sker på fair konkurrencevilkår og i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer. DRC hilser det nye udspil velkommen. 

Fremover behøver private virksomheder kun klage ét sted, hvis de oplever ulige offentlig konkurrence. Og så skal offentlige myndigheders prissætning følge OECD’s standarder, så virksomhederne ikke underbydes. Den nye aftale er indgået med opbakning fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre og er en del af regeringens udspil 'Fair og lige konkurrence', der skal klargøre vilkårene for konkurrence mellem private og offentlige aktører. Det er godt og nødvendigt, både for DRC's medlemmer og for samfundet, siger chefkonsulent hos DRC, Jeppe Herskind Møller:

- Det er vigtigt for vores medlemmer, at de kan konkurrere med den offentlige sektor på fair og lige vilkår. Regeringens aftale vil være med til at modvirke, at offentlige myndigheder fastsætter priser under markedsprisen til skade for private virksomheder. Dette vil være med til at sikre vækst i det private erhvervsliv og forhåbentlig øge indtjeningsevnen hos vores medlemmer. Vi glæder os over det nye udspil.

Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe bestående af KL, Danske regioner, Dansk Industri og Dansk Erhverv, Økonomi og- Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Den skal komme med konkrete forslag, der begrænser adgangen til statslig regional og kommunal erhvervsaktivitet.
Der bygges videre på forslaget til efteråret.

Fakta: Aftale om fair og lige konkurrence

  • Prissætning: De gældende regler for prissætning ændres, så offentlig prissætning sker på fair konkurrencevilkår og i overensstemmelse med OECD’s anbefalinger.
  • Arbejdsgruppen: Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af KL, Danske Regioner, Dansk Industri og Dansk Erhverv, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet (formand). Den kan se på, hvilke erhvervsaktiviteter offentlige myndigheder skal kunne eller ikke skal kunne udføre.
  • Kontrolbud: Der skal gælde strammere regler, når en kommune eller en region vælger selv at løse en opgave efter et udbud.
  • Bedre klage-adgang: Der oprettes efterfølgende en ny uafhængig klagemyndighed, som skal give virksomheder én klageindgang, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige. Myndigheden placeres i Nævnenes Hus i Viborg og styrkes med henblik på bl.a. at sikre en effektiv sagsbehandling. Planen er, at dens konkrete kompetencer fastlægges i efteråret 2018.

Læs hele aftalen om fair og lige konkurrence her.