Regeringen præsenterer hjælpepakke til erhvervslivet

Tirsdag d. 10 marts var der indkaldt til pressemøde i Finansministeriet, hvor regeringen præsenterede den første hjælpepakke til erhvervslivet. Hjælpepakken blev beskrevet som første bølge, og det forbliver derfor ikke ved denne pakke.

Restaurationsbranchen er sammen med resten af turisme- og oplevelseserhvervet blandt de hårdest ramte, og derfor har denne første hjælpepakke været ventet med spænding.

De overordnede tiltag i hjælpepakken lyder:

  • Forlængelse af virksomheders betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms* (3 måneder for A-skat og AM-bidrag og 30 dage for moms).
  • Kompensationsordning for arrangører af arrangementer over 1000 personer.
  • Oprettelse af en corona-enhed i samarbejde med erhvervsorganisationer og lønmodtagerorganisationer, der løbende skal evaluere behovet for yderligere tiltag.

*Forlængelsen af betalingsfristen for moms er kun gældende for store virksomheder (+250 fuldtidsansatte), da det ifølge EU-regler ikke er muligt at lempe på området for små og mellemstore virksomheder. Regeringen undersøger mulighederne for midlertidigt at se bort fra disse EU-regler, men nu og her gælder de kun store virksomheder.

Udskydelsen af betalinger til SKAT skal samlet set give 125 mia. kr. til erhvervslivet nu og her.
Oprettelsen af corona-enheden har særligt fokus på transportområdet og turisme- og oplevelsesøkonomien, som er de hårdest ramte brancher lige nu. I enheden vil man særligt have fokus på mindre virksomheder, der står med akutte problemer med bl.a. hjemsendte medarbejdere.

Bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, har lovet finansminister Nicolai Wammen, at bankerne vil gerne give en hjælpende hånd til virksomheder, der måtte have brug for det.

Læs mere om regeringens hjælpepakke her.

Behov for lempeligere kompensationsregler ved sygefravær
DRC opfordrer til, at regeringen henter inspiration fra den tyske regerings hjælpepakke, der mandag blev lanceret. Hjælpepakken betyder, at man indfører lempeligere regler omkring kompensation til lønmodtagere, der tvinges til at arbejde mindre som følge af krisen.

Helt konkret kunne det i dansk sammenhæng betyde en midlertidig suspendering af arbejdsgiverperioden for virksomheder med markant forøget sygefravær som følge af coronavirus. Her kan der eksempelvis gives adgang til sygedagpengerefusion fra første sygedag. I dag gives der først refusion efter 30 dage.

Oversigter over udskydelserne i moms- og skattebetalinger: