Regeringen præsenterer ordning for lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter fremlagde d. 15. marts en ny trepartsaftale, der giver mulighed for midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked.

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Den midlertidoge kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Du kan se hele ordningen HER

Virksomheder skal ansøge om kompensation på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og begynde at udbetale de første lønkompensationer ugen efter.

DRC's vurdering af aftalen
I DRC ser vi denne ny ordning fra Regeringen som et godt skridt i den rigtige retning for at kunne gøre noget godt for branchen. DRC kigger nu på hvordan vi i samarbejde med myndighederne og de øvrige erhvervsorganisationer derudover kan gøre for at imødekomme branchen i forhold til de massive udfordringer, som rigtig mange af jer står med.

DRC's jurister nærlæser i øjeblikket aftalen og vi opdaterer informationer vedr. ordningen, når vi kender de underliggende detaljer.

DRC til møde i Erhvervsministeriet senere i dag
DRC er indkaldt til møde i Erhvervsministeriet i dag kl.16:00, hvor vi sidder med i Regeringens Corona-enhed sammen med en række andre organisationer indenfor turisme- og oplevelsesindustrien.

Det er DRC's forventning, at detaljerne i den nye kompensationsordning samt evt. andre fremtidige tiltag vil blive drøftet i Corona-enheden i dag.