Regeringen straksudbetaler lønkompensation

Regeringen har valgt at fremskynde udbetalingen af lønkompensation til virksomhederne og først efterfølgende føre kontrol med ansøgningerne.

Nu er der foreløbig godt nyt til de virksomheder, der endnu ikke har modtaget lønkompensation. Erhvervsminister Simon Kollerup har i dag anmodet Folketingets Finansudvalg om at udbetale pengene fra regeringens lønkompensationsordning hurtigst muligt, så virksomhederne kan betale deres hjemsendte medarbejdere den forventede løn. Dermed udskydes den egentlige afprøvning af, hvorvidt virksomheden er berettiget til det ansøgte beløb. Erhvervsstyrelsen vil fortsat gennemføre en efterkontrol af de udbetalte kompensationer, hvormed der altså kan komme en efterregulering.

Regeringen forventer at 9 ud af 10 vil få udbetalt lønkompensationen inden 1. maj.

Specifikt drejer det sig om straksudbetaling af lønkompensationsordningen fra 25. marts og kompensationsordningen for selvstændige fra 27. marts. Udbetalingerne gælder for de virksomheder, hvis ansøgning fortsat er ubehandlet og som er indsendt senest den 28. april. Ansøgninger efter det bliver behandlet på samme måde som hidtil.

Ansøgninger med fejl vil ikke kunne behandles og virksomheder vil således ikke modtage lønkompensation. Skulle man stå i den uheldige situation, anbefaler DRC at man kontakter Erhvervsstyrelsen, for at få oplyst fejlen, således at man hurtigst muligt kan ansøge igen.

Læs regeringens aktstykke HER