JA TAK! Retningslinjer for restauranter og caféer er offentliggjort

De længe ventede retningslinjer for genåbning og ansvarlig indretning af restauranter og caféer mv. i lyset af udbruddet af COVID-19 er nu offentliggjort.

Det vækker stor glæde i branchen, at vi nu har konkrete retningslinjer, som virksomhederne kan forholde sig til. Særligt glædeligt er det, at der er givet dispensation til branchen så kvadratmeterkravet nu er nede på 2 m2 pr. person.

-  Lempelsen på kvadratmeterkravet skaber optimisme. Nu kan vi se konturerne af en begyndende bæredygtig forretningsmodel i forbindelse med en genåbning af resturanter og caféer. Dette er et stort skridt, og vi ser frem til at vi kan løsne endnu mere på restriktionerne i takt med at det vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt, udtaler DRC's formand Jacob Niebuhr.

Som landets største repræsentant for netop restauranter og caféer, er vi i DRC glade for, at der fra regeringens side er blevet lyttet til branchen og at man har taget DRC med på råd i den endelige udfærdigelse af retningslinjerne. Vi håber, at den gode dialog kan fortsætte, da der fortsat er behov for i fællesskab at sikre en vellykket genåbning og den fremadrettede økonomiske trivsel i branchen.

DRC har samlet et overblik over de væsentligste krav i retningslinjerne:

  • Der indføres et særligt kvadratmeterkrav på 2 m2 pr. person for restauranter, caféer og lignende, medmindre kunderne det pågældende sted i al væsentlighed står op (i givet fald er kravet 4 m2 pr. person).
  • Der skal være 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Fx kan personer, der spiser sammen, således sidde ved samme bord med almindelig afstand, mens det er vigtigt, at der er mindst 1 meters afstand til næste selskab.
  • Alle serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, skal lukke kl. 24. Restauranter, caféer, værtshuse, barer mv. må ikke gennemføre aktiviteter eller indrettes på måder, der får dem til at minde om natklubber eller diskoteker.
  • Restauranter og caféer må gerne have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstanden mellem selskaberne. Man må ikke servere for et selskab, der er større end den fastsatte grænse for forsamlinger.
  • Gæster må ikke placeres således de i mere end 15 minutter har ansigt-til-ansigt kontakt med medarbejdere, fx siddende ved en bardisk i en restaurant.
  • Udendørsservering indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Regeringen vil opfordre kommunerne til at undersøge muligheden for at stille yderligere arealer til rådighed for udeservering.
  • Ved buffetservering skal der være særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering. Buffet bør ligeledes indrettes, så det er muligt at holde afstand.
  • Der er som udgangspunkt ikke behov for anvendelse af handsker ved almindelig håndtering af fødevarer i professionelle køkkener, hvor passende håndhygiejne opretholdes.
  • Natklubber, diskoteker og spillesteder m.v. skal fortsat holde lukket jf. politisk aftale om plan for genåbning af Danmark af 8. maj 2020, hvoraf det fremgår at restriktioner for diskoteker mv. vil blive opretholdt indtil fase 4.

Læs alle retningslinjerne HER