Region Hovedstaden indtager risikoniveau 4 – uden nye restriktioner

Sundhedsminister Magnus Heunicke har i dag meldt ud, at Region Hovedstaden rykker op på niveau 4 på den såkaldte covid-19-risikoskala. Det nye niveau bringer dog ingen nye restriktioner med sig, understreger Sundhedsministeriet.

Med udgangspunkt i den høje og stigende incidens og positivprocent i Region Hovedstaden har indsatsgruppen for covid-19-håndtering netop vurderet, at regionen befinder sig på niveau 4 i det varslingssystem, som regeringen introducerede i starten af november.

Det har givet anledning til stor bekymring blandt restauratørerne, da en stigning i risikoniveau ifølge systemet kan betyde nye restriktioner for restaurationsbranchen, fx skærpede arealkrav eller i værste fald nedlukning.

Ingen nye restriktioner
Men ifølge Sundhedsministeriet vil det nye risikoniveau ikke medføre yderligere tiltag. I hvert fald ikke før man har undersøgt effekten af de restriktioner, der i tirsdags blev præsenteret. Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, har yderligere kommenteret på sagen til TV2:

”Situationen med Corona er alvorlig - særligt i hovedstadsområdet. Det er netop derfor, der er iværksat en række ekstra restriktioner, og at der skal testes ekstra meget i kommunerne i det område. Vi skal meget gerne snart se et fald i smittetallene[...].”

Fem niveauer
Der er i alt fem niveauer på den nationale risikovurderingsskala. De fire andre danske regioner befinder sig for nuværende på niveau 3.

Niveau 1: Lav og lokal smitte med mulighed for opblussen.

Niveau 2: Lokale og regionale udbrud af smitte, der kan brede sig.

Niveau 3: Udbredt samfundssmitte med potentiale for hurtig acceleration i smittetal.

Niveau 4: Udbredt samfundssmitte og begyndende pres på kapacitet på sygehusene.

Niveau 5: Udbredt samfundssmitte og risiko for, at kapaciteten på sygehusene overstiges.

COVID19 Varslingssystem PDF