Regionsårsmøder for DRC

Kom til Regionsårsmøder for DRC

Dato: 17. april 2018 – kl. 09.30-11.30
Sted: Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, 1260 Kbh. K, Riddersalen

I år afholdes de fem regionsårsmøder samtidig.

PROGRAM:

Kl. 09:30  Velkomst DRC v/ Formand Jacob Niebuhr
Kl. 09:30  Regionsmøder med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om regionens virksomhed
  3. Forelæggelse af regionens regnskab og aktivitetsplan
  4. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. indstilling om ændring af vedtægterne
  5. Valg af regionsformand/bestyrelse og indstilling til DRCs Hovedbestyrelse
    * Vi henleder opmærksomheden på, at såfremt vedtægtsforslaget tiltrædes på Landsmødet, ophører de valgte regionsrepræsentanter samtidig
  6. Valg af suppleant
  7. Eventuelt

Samme dag afholdes tillige Repræsentantskabsmøde og DRCs Landsmøde.


Tilmelding:

Tilmelding skal ske til Dianna Grensteen, dgp@thehost.dk  – senest 2. april 2018.

Deltagelse er gratis.