Rekordhøj beskæftigelse hos hoteller og restauranter

Dansk Erhverv har netop fremlagt en analyse, der viser at beskæftigelsen er steget med hele 30.000 personer på hoteller og restauranter i perioden fra 2007 til 2017.

På baggrund af Nationalregnskabet har Dansk Erhverv fundet tal frem til og med 2016 på detaljeret sektorniveau. Kombineres disse tal med udviklingen i lønmodtagernes beskæftigelse over det seneste år, så får man et indblik i den helt aktuelle udvikling i beskæftigelsen på detaljeret niveau.

Ser man specifikt på beskæftigelsen på indenfor hoteller og restauranter, så er den kraftigt stigende - og det har den været meget længe. Beskæftigelsen faldt kun en smule da finanskrisen ramte, og siden har retningen entydigt været op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over det seneste år er der blevet skabt over 5.000 arbejdspladser i den del af dansk økonomi. Sammenligner man med for ti år siden, er der blevet skabt over 30.000 nye arbejdspladser inden for hoteller og restauranter.