Retningslinjer for restauranter, cafeer m.v. er blevet opdateret

Efter sidste uges aftale om private arrangementer afholdt i restauranter, festlokaler m.v. er der nu offentliggjort retningslinjer for disse arrangementer.

Da forsamlingsforbuddet i sidste uge blev hævet til 50 personer, samtidig med at der blev gjort undtagelser for forbuddet ved eksempelvis bryllupper, fødselsdage og andre private arrangementer, opstod der også tvivl om, hvorvidt det også betød en ændring i retningslinjerne for restauranter og cafeer i almindelighed. Derudover herskede der tvivl om, hvorvidt af de selvsamme retningslinjer ville gælde ved bryllupper m.m.

De særlige retningslinjer for inden- og udendørs arrangementer undtaget forsamlingsforbuddet, hvis gæsterne i det væsentligste sidder ned, ser således ud:

  • Der kan maksimalt tillades op til 500 personer til det enkelte arrangement.
  • Gæsterne placeres, så der sikres 1 meters afstand mellem gæsterne målt fra midten af sædet eller så hver andet sæde er tomt.
  • Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor disse i det væsentlige sidder ned.
  • I øvrige lokaler må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal (fx foyer o.l.)
  • Grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde ved sammenhængende sæder, også selvom der er mindre end 1 meter mellem dem. Grupper bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis, det kan det fx være medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, fx kærester m.v.
  • Der bør være fokus på styring af gæstestrømme, herunder undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler, og der kan med fordel ske køstyring fx via nummersystem eller tydelig skiltning. Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
  • Der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i fx foyer o.l.
  • Der opretholdes minimum 2 meter mellem nærmeste publikum og eventuelle optrædende.

Retningslinjerne er nu blevet opdateret og kan findes i sin fulde længde HER.