Sådan undgår du at overtræde spamforbuddet

Spam er det, som Forbrugerombudsmanden får allerflest klager over. For at gøre det enklere for virksomheder at overholde spam-reglerne, har Forbrugerombudsmanden offentliggjort en ny "spamvejledning", der tager højde for den teknologiske udvikling og giver konkrete eksempler på gældende praksis.

Teknologien udvikler sig hele tiden, og i dag er det ikke kun mails og sms’er fra virksomheder, der kan være omfattet af markedsføringslovens spamforbud. Notifikationer, kommentarer og privatbeskeder på de sociale medier kan også være spam.

Forbrugerombudsmanden har offentliggjort en ny spamvejledning som følge af henholdsvis den seneste ændring af markedsføringsloven i 2017, den teknologiske udvikling samt ny praksis på området. Den nye vejledning tager b.la. højde for, at meget markedsføring er rykket over på sociale medier. Derudover giver vejledningen endnu flere eksempler på, hvornår henvendelser er omfattet af spamforbuddet, og hvornår de ikke er.

Den nye spamvejledning adresserer blandt andet spørgsmålene:

  • Hvornår er henvendelser på sociale medier ”elektronisk post” og derfor omfattet af spamforbuddet?
  • Hvordan kan et samtykke lovligt udvides?
  • Hvad er ”egne tilsvarende produkter”?

I modsætning til Forbrugerombudsmandens tidligere vejledning omhandler den nye spamvejledning kun spamforbuddet, dvs. virksomheders henvendelser ved brug af elektronisk post, fx mail, sms og sociale medier. Forbrugerombudsmanden forventer at udsende en vejledning om telefonsalg i 2019.

Læs Forbrugerombudsmandens spamvejledning her.

Markedsføringslovens § 10, stk. 1 og stk. 2
§ 10. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Den erhvervsdrivende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.

Stk. 2. En erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af produkter, kan uanset stk. 1 markedsføre egne tilsvarende produkter til kunden via elektronisk post. Det forudsætter dog, at den erhvervsdrivende giver kunden klar og utvetydig mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved hver efterfølgende henvendelse.

Læs mere hos Forbrugerombudsmandens hjemmeside.