Stigende tilfredshed hos Danmarks mad- og gastroturister

Tilfredsheden for madoplevelserne i Danmark er steget blandt de udenlandske turister. Også flere gastroturister finder Danmarks madoplevelser anbefalelsesværdige.

Ifølge VisitDenmark er tilfredsheden blandt turisterne på få år, fra 2014-2018, steget fra en score på 114 til 180, når det kommer til kvaliteten af de danske spisesteder. Ligeledes fremgår det, at servicen på spisestederne også er et parameter, som afføder stigende tilfredshed.

Til dette siger Anja Hartung Sfyrla, chef for forretningsudvikling i VisitDenmark, således:

"Turisterne gav ganske vist madoplevelserne i Danmark pæne karakterer, men dog den laveste score blandt ferieoplevelserne i 2014. I dag er tilfredsheden vokset til et niveau, hvor der stadig er plads til forbedring, men madoplevelser scorer nu højere end fx shopping. Det er glædeligt at se, for mad og det at spise ude har stor betydning for mange turisters opfattelse af en god ferie, og det er vigtigt, at vi har et godt produkt. Især fordi vi gerne vil mere i front internationalt som en destination med gode madoplevelser, så vi kan tiltrække flere af de attraktive gastroturister".

Gastroturisterne er de mest tilfredse

Gastroturister udgør 28 pct. (1,3 mio.) af de samlede udenlandske turister i Danmark. Men hvad karakteriserer egentlig en gastroturist? For en gastroturist har madoplevelser og gastronomi høj eller afgørende betydning for deres valg af feriedestination.

Ifølge VisitDenmark er gastroturister generelt mere tilfredse med deres ophold i Danmark end den gennemsnitlige udenlandske turist, hvorfor de også i højere grad udtrykker, at de vil besøge Danmark igen, inden for de næste to år (58 pct. gastroturister mod 53 pct. udenlandske turister).

Når det kommer til storbyturisternes anbefaling af Danmark som feriedestination, scorer Danmark også flest point hos gastroturisterne (65 pct. mod 59 pct. udenlandske turister).

Du kan læse mere hos VisitDenmark her.