Sygdomsprognosen var afgørende

Har du en medarbejder med en langvarig sygdom? Vær da opmærksom på sygdomsprognosen og den mulige tilhørende tilpasningsforpligtelse i forskelsbehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnet har fornyeligt afsagt en afgørelse i en sag, hvor en pædagog havde pådraget sig en hjernerystelse. Medarbejderen startede nogle måneders sygdom i et 6 ugers praktikforløb på den skole, vedkommende var ansat. I dette praktikforløb var det aftalt, at medarbejderen skulle arbejde 2 timer, 3 dage om ugen. Medarbejderen var dog ikke i stand til at klare mere end 1 time, 3 dage om ugen, og da praktikforløbet var slut, blev det aftalt, at metalarbejderen skulle starte i et nyt praktikforløb, med en arbejdstid reduceret til 1 time, 3 dage om ugen.
Få dage inde i det nye praktikforløb opsiger skolen medarbejderen begrundet med det langvarige sygefravær, og at der ikke var nogen udsigt til, at pædagogen kunne genoptage sit arbejde inden for en overskuelig fremtid.

Afgørelsen:
Ligebehandlingsnævnet nåede frem til, at udsigten/sygdomsprognosen for medarbejderens sygdom/funktionsbegrænsning var langvarig, og at hendes sygdom var at anse som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.
Ligebehandlingsnævnet mente ikke, at arbejdsgiveren havde iagttaget sin tilpasningsforpligtelse, da arbejdsgiveren ikke afventede udfaldet af det andet praktikforløb, som netop havde til formål at afprøve, om medarbejderen kunne fastholdes i stillingen, f.eks. ved hjælp af nedsat arbejdstid.

Pædagogen blev herefter tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

DRC vurderer:
Når en sag drejer sig om sygdom af langvarig karakter eller hvor prognosen for sygdommen er langvarig, bør du som arbejdsgiver altid søge rådgivning i forhold til spørgsmålet om handicap, da DRC ser en stigning i antallet af disse sager.

Kontakt:
Såfremt du har spørgsmål eller ønsker yderligere uddybning af ovenstående, kontakt venligst DRCs chefkonsulent, Kasper Kolenda på tlf.: 88 93 94 10 eller på mail: kas@thehost.dk.