Uhensigtsmæssige regler om etablering af handicapfaciliteter

På baggrund af en henvendelse, som DRC på vegne af både Horesta og DRC i april sendte til Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, er vi nu kommet et skidt nærmere målet om få at ændret de uhensigtmæssigt udformede regler, der i dag er spænder ben for restaurationer, beliggende i såkaldt blandet byggeri.

DRC og Horesta henvendte sig i april til Trafik-, Bygge- og Boligministeriet med venlig opfordring om at overveje en ændring af bekendtgørelsen, der i dag er uhensigtsmæssigt udformet i forhold til virksomheder beliggende i blandet byggeri.

For mange restaurationsvirksomheder betyder ’Bekendtgørelse 1250’ (der omhandler tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri), at der i nogle tilfælde fastsættes krav om en etablering af handicaptoiletter i situationer, hvor det, hverken for potentielle brugere eller for virksomheden, giver mening at etablere disse toiletter, og hvor etableringen i øvrigt vil medføre uforholdsmæssigt høje omkostninger for den enkelte virksomhed.

I henvendelsen belyste DRC et konkret eksempel med en restaurationsvirksomhed i København med et lejemål, hvor der i dag er take away-restaurant i stueetagen. I lejemålets kælder ønsker de at indrette restauration til spisende gæster. Den eneste adgang, man har til kælderen, er via en snoet trappe. For at kunne bruge kælderen kræver det derfor en renovering og ombygning, som forudsætter en byggetilladelse.
Virksomheden har fået byggetilladelsen, men med den betingelse, at der bygges et handicaptoilet i kælderen til kørestolsbrugere. Det er en betingelse, der gælder til trods for, at:

  • kørestolsbrugere rent fysisk ikke kan få adgang til kælderen.
  • der ikke i byggetilladelse er – eller kan stilles – krav om etablering af elevator.

I dette tilfælde vil handicaptoilettet derfor ikke blive anvendt. Derimod vil virksomheden blot ende med at skulle betale dyrt for en etablering, som de ikke har brug for.

Svar på henvendelse:
I brev af 22. november 2019 får DRC og Horesta svar fra Trafik-, Bygge- og Boligminister Kaare Dybvad Bek, hvori det blandt andet fremgår følgende:

”Jeg kan følge de dilemmaer, I nævner, og det er vigtigt for mig at få undersøgt, om reglerne er hensigtsmæssigt udformet. Jeg vil derfor bede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at inddrage jer og øvri-ge relevante interessenter til et eftersyn af bekendtgørelse 1250 af 13. december 2004 om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri.
På baggrund af eftersynet vil jeg tage stilling til, om der er behov for at justere reglerne”.

I DRC er vi glade for, at vores henvendelse har dæmmet op for et videre eftersyn af bekendtgørelsen og at der nu potentielt er udsigt til mere hensigtsmæssigt udformede regler i fremtiden.