Vælg en side

Ifølge lov om ligebehandling af mænd og kvinder har forældre ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med graviditet og barsel. Det betyder, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet og barsel, eller fordi lønmodtageren ønsker at benytte sin ret til fravær.