Vælg en side

Den 1. juli 2022 trådte en ny barselslov i kraft, der får virkning for alle børn, der bliver født den 2. august 2022 eller senere.

Formålet med den nye barselslov er, at den skal understøtte en mere ligelig fordeling af orlov mellem forældrene. Med den nye lov er der således bl.a. blevet indført nye regler om øremærket orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge samt mulighed for at overdrage orlov til den anden forælder eller en anden nærtstående.