Vælg en side

POLITISK MÆRKESAG

FRIVILLIGHED IFT. KONTANTBETALING

 

Der er argumenter, der taler for kontanter, men også mange imod. Gør det frivilligt om hvorvidt virksomheder modtager kontanter eller ej.

Forside » POLITIK » Frivillighed ift. kontantbetaling

OPHÆV KONTANTREGLEN - GØR DET FRIVILLIGT!

Der har over en lang årrække været snak om muligheden for at ophæve kontantreglen og indføre en frivillighed om kontantfri betaling. I 2019 kom der en række indrømmelser ift. problematikken, da der blev indført mulighed for at stoppe med at modtage kontanter efter klokken 22 og helt at fritage enkelte virksomheder, såsom restauranter og hoteller i belastede områder, der igennem tiden har været udsat for adskillige røverier, til fare for både gæster og ansatte. 

Under corona havde vi igen emnet oppe at vende på grund af de hygiejnemæssige risici for vores ansatte i håndteringen af mad, drikkevarer og kontanter. 

 

 

Der er argumenter, der taler for kontanter – og der er også uendelig mange imod. Derfor mener Danmarks Restauranter og Caféer, på vegne af hele branchen, at man bør revurdere situationen og genoptage forhandlingerne på dette område, samt tage stilling til følgende udfordringer: 

  • Praktiske hensyn. Afstand er en udfordring for branchens medlemmer uden for de store byer, hvor det ganske enkelt er svært at finde en bank der modtager kontanter i dag. De banker der modtager kontanter, tager store gebyrer og ligger i mange tilfælde placeret langt fra virksomheden. 
  • EU's hvidvaskningsregler. I dag er de danske banker underlagt et øget fokus og kontrol for hvidvask og vil derfor kun modvilligt modtage kontanter, og oftest mod et administrativt tungt krav om dokumentation. 
  • Sikkerheden. Der er en grund til at mange banker er glade for – og i øvrigt skilter med – at de er kontantløse, det er nemlig uhensigtsmæssigt at opbevare kontanter, da det kan medføre flere indbrud, røverier og tab. I detailhandlen har vi set, at selv en lav kontantbeholdning kan føre til røverier. Derudover er transporten med kontanter en usikker vej for medarbejderen – og med meget forskellige forsikringsmæssig dækning, hvis skaden skulle ske – og over at det selvfølgelig er utrygt for medarbejdere og ejerledere at cykle, gå eller køre med større kontantbeløb.  
  • Innovation og fremtid. I Danmark er vi stolte af at skabe rum for iværksættere, det bør vi også gøre ift. digitale/online banker. Der findes allerede i dag et utal af digitale banker med lave indgangsbarriere for vores iværksættere, som samtidig sikre måder at foretage en nem digital betaling. Flere af de medarbejdere som finder beskæftigelse i branchen, er vokset op med digitale betalingsformer og har svært ved at forstå hvorfor de ikke som iværksættere kan gøre brug af de samme digitale løsninger.  
  • Af hensyn til de små selvstændige og mindre virksomheder der i dag har svært ved at få en erhvervskonto, og hvor mange banker afviser dem. Undersøgelser fra SMV Danmark viser, at hver 10. medlem har haft udfordringer med netop dette. Derfor vælger flere og flere at oprette en erhvervskonto i en Neobank/onlinebank, men disse kan selvfølgelig ikke håndtere kontanter. 
  • Erhvervskonto for udlændinge. Det er i dag lovpligtigt at virksomheder (IS og ApS) opretter en erhvervskonto – en helt ordinær konto beregnet til virksomheder, hvor de daglige ind- og udbetalinger finder sted. Det burde måske ikke være så svært, men det er det, fordi bankerne ikke tjener nok penge på små selvstændige og derfor ikke vil binde an med dem. Derudover tager det omkring tre måneder at få CPR-nummer, bankkonto og dernæst en erhvervskonto. Det er positivt at udlændinge kommer hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet og at vi får udenlandske iværksættere til Danmark, men de er oppe imod nogle regler som i praksis tager pusten fra mange.  
  • Kontanter i form af byttepenge skal bestilles i større partier, dvs. fx for 5000 kr. af 5’ere, 5000 kr. af 10’ere etc. Det er en dyr post for små erhvervsdrivende iværksættere.  
  • Hygiejnen er i centrum når man arbejder med fødevare. Her er håndteringen af kontanter og fødevarer uhensigtsmæssig, hvilket også viste sin aktualitet omkring corona. Kontanter er noget af det mest bakteriefyldte og det ønsker vi selvfølgelig at vores medlemmer kan få muligheden for helt at fravælge.  

 

Lad det være op til den enkelte erhvervsdrivende

En adgang til at være kontantfri efter frivillighedsprincippet vil efter DRC’s vurdering være relevant for flere, men for nogle vil det ikke være relevant at blive kontantfri, så derfor skal virksomheder der ønsker at modtage kontanter selvfølgelig være velkommen til det. Ved at give adgang til at de erhvervsdrivende må fravælge kontanterne, har corona vist, at det ikke afskære nogen i betydelig grad for at kunne udøve deres købekraft, hvis denne udmøntes i kontanter.  

Derudover har man allerede stor succes med den frivillige ordning i Sverige – og det har ikke fjernet kontanterne i samfundet, men givet den nødvendige fleksibilitet for borgerne, de små erhvervsdrivende og bankerne. 

Endvidere bemærkes det, at de borgere, som af forskellige årsager, ikke kan få udstedt et kreditkort, altid kan få udstedt et debetkort, som nok kommer uden mulighed for kredit, men som stadig vil være gangbart i butikker uden kontanter, under forudsætning af at der er penge på kortet. Vi kender også fra festivaler mv. at der oprettes steder hvor man kan veksle kontanter til et kort eller på anden vis få vouchers via automater, dette kunne med fordel implementeres på fx streetfood markeder og også i restauranter mv. 

Dette og meget mere er årsagerne til at vi igen appellerer til at genbesøge området og skabe en frivillighed omkring kontantfri betaling og dermed modernisere kontantreglen.