Vælg en side

Uanset om drikkepenge modtages direkte fra en kunde eller udbetales via en arbejdsgiver, er de skattepligtige for modtageren. Det betyder, at den servicemindede medarbejder, der modtager drikkepenge for sin gode ydelse, skal betale skat af beløbet.

Beløb, som en ansat modtager direkte fra en kunde i drikkepenge, er som udgangspunkt B-indkomst, som er arbejdsgiveren uvedkommende. For at tage et oplagt eksempel kan det være i tilfælde, hvor kunderne på en restaurant giver tjeneren drikkepenge for god betjening. Tjeneren skal her selv angive drikkepengene til SKAT.

På mange restauranter har man for vane at dele dagens drikkepenge ligeligt mellem tjenerne og evt. andet personale – en fair regel, der kommer alle restaurantens medarbejdere til gode. Det kan for eksempel ske ved, at arbejdsgiveren deler drikkepengene ud helt eller delvist til personalet. I dette tilfælde er der tale om en bonus, der for den enkelte medarbejder skal beskattes som A-indkomst.

Men der er også tilfælde, hvor personalet selv deler pengene ligeligt. Og her skal man være opmærksom! For er kunden ikke informeret om, at drikkepenge fordeles på denne måde, har det den konsekvens, at dén tjener, der modtager drikkepenge direkte fra en kunde, bliver beskattet af hele det modtagne beløb. Også selvom tjeneren deler med andre og dermed ikke får hele beløbet selv.

For at undgå denne uretfærdige situation, skal tjeneren oplyse kunderne om, at drikkepenge går til deling mellem personalet. Således skal den enkelte ansatte kun beskattes af det beløb, som han eller hun modtager fra den fælles ”drikkepengekasse”.

Oplysningen kan eksempelvis gives mundtligt til kunderne, når tjeneren modtager drikkepengene, eller det kan ske mere generelt ved, at personalet opsætter et tydeligt opslag i restauranten. På denne måde ved kunderne, hvem de giver drikkepenge til. Det er vigtig at understrege, at det ikke må ikke være arbejdsgiveren, der opsætter et eventuelt opslag, for så vil det være arbejdsgiver, der disponerer over pengene.

Select videoshoot