Vælg en side

Styrk din leders kompetencer

Lederuddannelse på HRS for DRC
Forside » Uddannelse » Lederuddannelse på HRS for DRC

Dette er et praksis baseret lederudviklingsprogram bestående af to moduler fordelt på 16 hele eller halve dage, der forløber over 2-3 måneder. Uddannelsen er for såvel den nye som den erfarne mellemleder, der ønsker at blive klædt viden og værktøjer indenfor praksisnær ledelse i branchen. Underviserne er to af de bedste i branchen: Christina Graae (ledelse - Zento Consulting) og Nicoali Worsøe (Hospitaliy Training – Hosdu). De har begge undervist branchen igennem mange år, både i ledelse, konflikt- og klagehåndtering, kommunikation og værtskab.

Uddannelsen udbydes både på dansk og engelsk.

Modul 1

 • Kendskab til egen ledelsesstil samt bevidst om egen adfærd og holdninger, og udvikler sin ledelsesrolle/adfærd i forhold til at kunne age.re hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer.
 • Bevidst om sin rolle som kulturskaber og kulturbærer i forhold til egne medarbejdere, lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse.
 • Skabe rum til refleksion og ledelse ved øget bevidsthed om sit ledelsesrum ved fx at skabe overblik, prioritere og delegere opgaver og lede op ad, ned ad og til siden.
 • Kendskab til, hvordan man som leder skaber engagement, der har en positiv effekt på bundlinjen.
 • Udfordringer i ledelse med fokus på branchen.

Modul 2

 • Kommunikation interpersonelle lederskab med fokus på tillid, retfærdighed og samarbejde.
 • Situationsbestemt ledelse i det at skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten.
 • Anvende relevante ledelsesværktøjer i forbindelse med situationsbestemt ledelse, således den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer og opgave ansvar.
 • Team ledelse, at kunne delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.
 • Kendskab til teorier om konflikter samt fokus på udvikling og parternes reaktioner forebygger og håndtere konflikter.
 • Intent konflikt og den svære samtale med muligt konfliktpotentiale.
 • Ekstern konflikt i form af klagehåndtering, både mundtligt og skriftligt.

Mere information:

Uddannelsen tilbydes på Hotel- og Restaurantskolen i København.

 •  Hold 1 på dansk foregår fra den 20. august 2024 til den 10. oktober 2024
 •  Hold 2 på engelsk foregår fra den 2. oktober 2024 til den 28. november 2024
  Begge hold har 2 moduler, som hver især er på i alt 5 hele dage, dvs. i alt 10 hele dage i alt.
  Bemærk nogen af dagene afholdes som to ½ dage.

Se nedenstående datoer, samt halve og hele undervisningsdage.

MODULPLAN

Pris:

Prisen for uddannelsen er 3605 kr.
Der vil være forplejning på kurset, som består af en kaffe og croissant om morgenen på alle kursusdage samt frokost og kaffe/kage på de hele kursusdage.
Er der allergier, der skal tages hensyn til, bedes I kontakte Marie Haahr på Hotel- og Restaurantskolen på mail: mhj@hrs.dk.

VEU-godtgørelse:

VEU søges enten af virksomheden eller medarbejderen selv, alt afhængig af, hvem der skal have godtgørelsen. Satsen for VEU 2024 er:  127,03 kr./time. (4700 pr./uge)

Uddannelse for ledere i restauration og hotel branchen DRC køge handelsskole