Vælg en side

Styrk din leders kompetencer

GRUNDUDDANNELSE FOR LEDERE
Forside » Uddannelse » Grundlæggende lederuddannelse
Turbohold i lederskab, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og nøgletal. Gør dine ledere dygtigere, få mere effektive teams og mere motiverede ansatte og få en endnu bedre gæsteoplevelse og flere kunder.

Dette er et praktik baseret lederudviklingsprogram i 4 moduler for såvel den nye som den erfarne leder med målrettet indhold og oplæg fra branchens specialister. Oplev spændende oplæg fra specialister i DRC og mød gæsteundervisere fra branchens egne folk. Underviserne er kendt i branchen og med stor erfaring: Christina Graae (ledelse - Zento Consulting) og Finn Stricker (økonomi - tidligere CFO og økonomichef i en række børsnoterede virksomheder

Modul 1 - Ledelse og det personlige lederskab

Lederen bliver bevidst om egen adfærd og holdninger, og udvikler sin ledelsesrolle/adfærd i forhold til at kunne agere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen. Du bliver bevidst om din rolle som kulturskaber og kulturbærer i forhold til egne medarbejdere, lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse.

Modul 2 – Situationsbestemt ledelse

Værktøjer til at kunne udøve ledelse i forskellige situationer og hvor delegering og kommunikation kan tilpasses og målrettes modtageren. Lederen får et værktøj til at skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten ved at delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Lederen får kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner forebygge og håndtere konflikter. Lederen kan afdække relevant kerneproblemstillinger i en konflikt.

Modul 4 – Nøgletal og kalkulationer

Lederen lærere at anvende nøgletal og få en bedre forståelse for virksomhedens økonomi. Du lærer at bruge nøgletal til at arbejde med forretningsudvikling og performancestyring på et operationelt niveau i den daglige drift. Du lærer at formidle relevante nøgletal som styringsredskab til medarbejdere, ledelse og andre interessenter.

NB: På det engelsksprogede lederforløb, som afvikles fra april 2024 er dette modul erstattet med et modul i kommunikation som ledelsesværktøj.

MERE INFORMATION

Uddannelsen tilbydes i København (Hotel- og Restaurantskolen, HRS) på dansk og engelsk med ni undervisningsdage.

  • Hold 1 engelsk foregår fra 9. april til 15. maj 2024 (stadig ledige pladser).
  • Hold 1 dansk foregår fra 23. januar til 22. marts 2024 (fuldt booket).
  • Hold 2 dansk foregår fra 30. januar til 24. april 2024 (fuldt booket).

Egenbetaling for lederkursus er på kr. 1495 pr. person (for forplejning). Betaling skal ske til DRC.

Uddannelse for ledere i restauration og hotel branchen DRC køge handelsskole