Styrk din leders kompetencer

Grundlæggende lederuddannelse
Forside » Uddannelse » Grundlæggende lederuddannelse

UDVIKLING AF LEDERKOMPETENCER

Et praktisk baseret lederudviklingsprogram for såvel den nye som erfarne leder i samarbejde med Køge Handelsskole.

Her får du basale praktiske ledelseskompetencer, der styrker dit lederskab i et koncentreret forløb med 3 moduler.

TURBOHOLD I LEDERSKAB, SITUATIONSBESTEMT LEDELSE & KoNFLIKTHÅNDTERING 

Modul 1 - Ledelse og det personlige lederskab

Lederen bliver bevidst om egen adfærd og holdninger, og udvikler sin ledelsesrolle/adfærd i forhold til at kunne agere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen. Du bliver bevidst om din rolle som kulturskaber og kulturbærer i forhold til egne medarbejdere, lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse.-

Modul 2 –Situationsbestemt ledelse

Værktøjer til at kunne udøve ledelse i forskellige situationer og hvor delegering og kommunikation kan tilpasses og målrettes modtageren. Lederen får et værktøj til at skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten ved at delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Lederen får kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner forebygge og håndtere konflikter. Lederen kan afdække relevante kerneproblemstillinger i en konflikt.

Læs mere om uddannelsen her (khs.dk)

Link til tilmelding (voksenuddannelse.dk)

Kviknummer: 259401amurest3922

Undervisningsplan

  1. Ledelse & personligt lederskab (3 dage)

Modulet gennemføres den 29/9+30/9 og 11/10.

  1. Situationsbestemt ledelse (2 dage)

Modulet gennemføres den 26+27/10

  1. Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage )

Modulet gennemføres 3/11 & 8/11 2022

Møde- og sluttidspunkt          8.30 – 16.00

Andet tidspunkt kan aftales konkret.

PRIS OG TILMELDING

Ledelse og det personlige lederskab

Pris er i alt 996 kr. for deltagere i målgruppen/ og 2132 kr. for deltagere udenfor målgruppe. Der er tillagt tillæg til normpris på 140 kr.pr dag pr deltager

Situationsbestemt ledelse

Pris er i alt 664 kr. for deltagere i målgruppen/ og 1458 kr. for deltagere udenfor målgruppe.

Der er tillagt tillæg til normpris på 140 kr.pr dag pr deltager

Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Pris er i alt 664 kr. for deltagere i målgruppen/ og 1458 kr. for deltagere udenfor målgruppe.

Der er tillagt tillæg til normpris på 140 kr.pr dag pr deltager

 

Samlet pris for forløb 2324 kr. for deltagere i målgruppen og 5.048 kr for deltagere udenfor målgruppen

 

Der er mulighed for VEU lønrefusion på 893 kr. pr. dag svarende til 6.251 kr for syv dages lederuddannelse for deltagere i målrguppen

 

Tilmelding og deltagerbetaling sker individuelt af DRC medlemsvirksomheder og opkrævning fra Kursuscentret Køge Handelsskole sker direkte til den enkelte virksomhed/kursusdeltager.

Tilmelding kan ske her:  ( DRC link)

Eller til uddannelsessekretær Katja Lorentzen, tlf.: 9134 6651 og e-mail: kml@khs.dk, som også besvarer spørgsmål

 

UNDERVISNINGSSTED              

Kursusmodulerne afholdes fysisk på Køge Handelsskole eller efter nærmere aftale

Alle kurser kan gennemføres online helt eller delvist - også såfremt evt. Covid-19 restriktioner genindføres. Ved online afholdelse modtager alle deltagere information vedr. brug af teams, login mv. Dette fremsendes før kursusstart.

 

Uddannelse for ledere i restauration og hotel branchen DRC køge handelsskole