Vælg en side

Styrk din leders kompetencer

TURBOUDDANNELSE FOR LEDERE
Forside » Uddannelse » Grundlæggende lederuddannelse

UDVIKLING AF LEDERKOMPETENCER

Turbohold i lederskab, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og nøgletal. Gør dine ledere dygtigere, få mere effektive teams og mere motiverede ansatte og få en endnu bedre gæsteoplevelse og flere kunder.

Dette er et praktik baseret lederudviklingsprogram i 4 moduler for såvel den nye som den erfarne leder med målrettet indhold og oplæg fra branchens specialister. Oplev spændende oplæg fra specialister i DRC og mød gæsteundervisere fra branchens egne folk. Underviserne er kendt i branchen og med stor erfaring: Christina Graae (ledelse - Zento Consulting) og Finn Stricker (økonomi - tidligere CFO og økonomichef i en række børsnoterede virksomheder

Modul 1 - Ledelse og det personlige lederskab

Lederen bliver bevidst om egen adfærd og holdninger, og udvikler sin ledelsesrolle/adfærd i forhold til at kunne agere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen. Du bliver bevidst om din rolle som kulturskaber og kulturbærer i forhold til egne medarbejdere, lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse.

Modul 2 – Situationsbestemt ledelse

Værktøjer til at kunne udøve ledelse i forskellige situationer og hvor delegering og kommunikation kan tilpasses og målrettes modtageren. Lederen får et værktøj til at skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten ved at delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Lederen får kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner forebygge og håndtere konflikter. Lederen kan afdække relevant kerneproblemstillinger i en konflikt.

Modul 4 – Nøgletal og kalkulationer

Lederen lærere at anvende nøgletal og få en bedre forståelse for virksomhedens økonomi. Du lærer at bruge nøgletal til at arbejde med forretningsudvikling og performancestyring på et operationelt niveau i den daglige drift. Du lærer at formidle relevante nøgletal som styringsredskab til medarbejdere, ledelse og andre interessenter.

Læs mere om uddannelsen HER
Kviknummer: 259401amurest3922

Undervisningsplan

  1. Personligt lederskab (3 dage)

Modulet gennemføres den 8. marts, 9. marts og 13. marts

  1. Situationsbestemt ledelse (2 dage)

Modulet gennemføres den 29. marts og 30. marts.

  1. Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage)

Modulet gennemføres 18. april og 19. april

4. Nøgletal og kalkulationer (2 dage)

Modulet gennemføres 2. maj og 3. maj

PRIS OG TILMELDING

Ledelse og det personlige lederskab

Pris er i alt 996 kr. for deltagere i målgruppen/ og 2132 kr. for deltagere uden for målgruppe. Der er tillagt tillæg til normpris på 140 kr.pr dag pr deltager

Situationsbestemt ledelse

Pris er i alt 664 kr. for deltagere i målgruppen/ og 1458 kr. for deltagere udenfor målgruppe.

Der er tillagt tillæg til normpris på 140 kr.pr dag pr deltager

Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Pris er i alt 664 kr. for deltagere i målgruppen/ og 1458 kr. for deltagere udenfor målgruppe.

Der er tillagt tillæg til normpris på 140 kr.pr dag pr deltager

Nøgletal og kalkulationer

Pris er i alt 536 kr. for deltagere i målgruppen/ og 1458 kr. for deltagere udenfor målgruppe.

Der er tillagt tillæg til normpris på 140 kr.pr dag pr deltager

Samlet pris for forløb 2860 kr. for deltagere i målgruppen og 7474,02 kr for deltagere udenfor målgruppen (fx med videregående uddannelse)

Der er mulighed for VEU lønrefusion på 893 kr. pr. dag svarende til 6.251 kr for syv dages lederuddannelse for deltagere i målguppen.

Tilmelding og deltagerbetaling sker individuelt af DRC's medlemsvirksomheder, og opkrævning fra Kursuscentret Køge Handelsskole sker direkte til den enkelte virksomhed/kursusdeltager.

Tilmelding kan ske her

Eller til uddannelsessekretær Katja Lorentzen, tlf.: 9134 6651 og e-mail: kml@khs.dk, som også besvarer spørgsmål

 

UNDERVISNINGSSTED              

Kursusmodulerne afholdes fysisk på Køge Handelsskole eller efter nærmere aftale

Alle kurser kan gennemføres online helt eller delvist - også såfremt evt. Covid-19 restriktioner genindføres. Ved online afholdelse modtager alle deltagere information vedr. brug af teams, login mv. Dette fremsendes før kursusstart.

 

Uddannelse for ledere i restauration og hotel branchen DRC køge handelsskole