Vælg en side

Styrk din leders kompetencer

TURBOUDDANNELSE FOR LEDERE
Forside » Uddannelse » Grundlæggende lederuddannelse

UDVIKLING AF LEDERKOMPETENCER

Turbohold i lederskab, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og nøgletal. Gør dine ledere dygtigere, få mere effektive teams og mere motiverede ansatte og få en endnu bedre gæsteoplevelse og flere kunder.

Dette er et praktik baseret lederudviklingsprogram i 4 moduler for såvel den nye som den erfarne leder med målrettet indhold og oplæg fra branchens specialister. Oplev spændende oplæg fra specialister i DRC og mød gæsteundervisere fra branchens egne folk. Underviserne er kendt i branchen og med stor erfaring: Christina Graae (ledelse - Zento Consulting) og Finn Stricker (økonomi - tidligere CFO og økonomichef i en række børsnoterede virksomheder

Modul 1 - Ledelse og det personlige lederskab

Lederen bliver bevidst om egen adfærd og holdninger, og udvikler sin ledelsesrolle/adfærd i forhold til at kunne agere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen. Du bliver bevidst om din rolle som kulturskaber og kulturbærer i forhold til egne medarbejdere, lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse.

Modul 2 – Situationsbestemt ledelse

Værktøjer til at kunne udøve ledelse i forskellige situationer og hvor delegering og kommunikation kan tilpasses og målrettes modtageren. Lederen får et værktøj til at skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten ved at delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Lederen får kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner forebygge og håndtere konflikter. Lederen kan afdække relevant kerneproblemstillinger i en konflikt.

Modul 4 – Nøgletal og kalkulationer

Lederen lærere at anvende nøgletal og få en bedre forståelse for virksomhedens økonomi. Du lærer at bruge nøgletal til at arbejde med forretningsudvikling og performancestyring på et operationelt niveau i den daglige drift. Du lærer at formidle relevante nøgletal som styringsredskab til medarbejdere, ledelse og andre interessenter.

Uddannelsen tilbydes i København (Hotel- og Restaurantskolen, HRS) og Aarhus (Aarhus TECH)

Læs mere om uddannelsen HER
Kviknummer: 259401amurest3922

Find faktaark til print her

Undervisningsplan

  1. Personligt lederskab (3 dage)

København: 29. august, 30. august og 6. september

Aarhus: 4. september, 5. september og 6. september

Engelsk (København): 18. september, 19. september, 20. september

  1. Situationsbestemt ledelse (2 dage)

København:  2. oktober og 3. oktober

Aarhus: 20. september og 21. september

Engelsk (København): 20. november, 21. november

  1. Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage)

København: 26. oktober og 27. oktober

Aarhus: 2. oktober og 3. oktober

Engelsk (København): 8. november, 9. november

4. Økonomi og nøgletal (2 dage)

København: 6. november og 7. november

Aarhus: 25. oktober og 26. oktober

Engelsk (København): Specielt kursus for engelsk, Kommunikation som ledelsesværktøj, 10. oktober, 11. oktober

PRIS OG TILMELDING

Samlet pris for forløb 2860 kr. for deltagere i målgruppen og 7474,02 kr for deltagere udenfor målgruppen (fx med videregående uddannelse)

Der er mulighed for VEU lønrefusion på 893 kr. pr. dag svarende til 8.037 kr for ni dages lederuddannelse for deltagere i målgruppen.

Deltager-fee på kr. 1000, - pr. person for forplejning og lokaleleje, som virksomheden skal betale til DRC.

Tilmelding og deltagerbetaling sker individuelt af DRC's medlemsvirksomheder, og opkrævning fra kursusstedet sker direkte til den enkelte virksomhed/kursusdeltager.

Eller til uddannelsessekretær Katja Lorentzen, tlf.: 9134 6651 og e-mail: kml@khs.dk, som også besvarer spørgsmål

Klik her for tilmelding til København (tilmeldingsfrist 1. august) 

Klik her for tilmelding til Aarhus (tilmeldingsfrist 4. august)

Klik her for tilmelding til København (Engelsk) (tilmeldingsfrist 18. august)

Uddannelse for ledere i restauration og hotel branchen DRC køge handelsskole