Vælg en side

Lov om røgfri miljøer skal sikre, at ingen medarbejdere udsættes for passiv rygning på arbejdspladsen. Det er derfor hovedreglen, at man ikke må ryge indendørs på arbejdspladsen - heller ikke i enkeltmandskontorer. Virksomheden kan dog beslutte, at man må ryge i erhvervskøretøjer som fx kraner og firmabiler, hvor der kun arbejder én person ad gangen. Virksomheden kan herudover indrette særlige rygerum eller rygekabiner.

Hvis arbejdsgiveren har besluttet, at der må ryges de nævnte steder, skal det fremgå af rygepolitikken. Det er dog en forudsætning, at røgen fra rygerum og rygekabiner ikke må brede sig, så den generer andre medarbejdere i omkringliggende lokaler.

Hvis der er rygerum eller rygekabiner på arbejdspladsen, skal der sættes et skilt op, der advarer om, at det er sundhedsskadeligt at indånde tobaksforurenet luft. Sundhedsstyrelsens skilte, der har form af klistermærker, kan bestilles gratis på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at de ansatte overholder reglerne.
Alle arbejdspladser skal have en skriftlig rygepolitik, der er tilgængelig for medarbejderne. Rygepolitikken skal fortælle, om der må ryges på arbejdspladsen og i givet fald hvor. Den skal også fortælle om konsekvenserne, hvis rygepolitikken overtrædes. Politikken skal være i overensstemmelse med reglerne om, at der ikke må ryges indendørs på arbejdspladser, medmindre det foregår i rygerum eller rygekabiner.