Vælg en side

Grundlæggende viden om arbejdsmiljø

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse og efteruddannelse
Forside » Uddannelse » Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og efteruddannelse

DEN OBLIGATORISKE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO får grundlæggende viden om arbejdsmiljø. Uddannelsen skal desuden medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljø sker systematisk og inddrager både ledelse og medarbejdere. Forløbet er en kombination af 4 timers fremmøde, undervisning på vores onlineplatform og virtuelle opfølgninger og vejledninger.

Målgruppen er nyvalgte Arbejdsmiljørepræsentanter, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, medarbejdere med interesse i det psykiske- og fysiske arbejdsmiljø, ejere/ledere der ønsker indsigt i det psykiske- og fysiske arbejdsmiljø.

På kurset får du f.eks. indsigt i:

  • Hvordan man har konstruktive samtaler om emner, som kan være svære for nogle.
  • Hvordan tryghed i hverdagen på arbejdet kan støtte en kollega, der har haft en dårlig oplevelse med en gæst.
  • Hvordan man kan skabe en ramme så f.eks. oplevede krænkelser fra gæster eller andre, kan håndteres professionelt.

På den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for hotel- og restaurationsbranchen bliver du klædt på til at skabe et bedre arbejdsmiljø i de rammer, som er så særlige for branchen med mange medarbejdere, mange gæster og mange forandringer.

Læs mere her om efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter

En akademiuddannelse, hvor du optjener 5 ECTS-point. Uddannelsen giver delvis merit på Asnæs & Vangstrups Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi.

Her arbejder aktivt med at udvikle gæsterejsen og kontaktpunkterne til glæde for gæsterne. Du får også værktøjer, som er med til at sikre, at alle medarbejdere er bevidste om netop deres rolle for at det enkelte kontaktpunkt med gæsten fungerer optimalt.

Såfremt man er engelsktalende vil der være mulighed for at få dele af materialet på engelsk, aflevere opgaverne på engelsk og få støtte i undervisningen til oversættelse/forståelse m.v.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og efteruddannelse i restaurationsbranchen