Vælg en side
Hvem bærer ansvaret for overtøj og andre genstande i garderoben?

Når en gæst mister medbragt overtøj under et besøg på en restaurant, natklub eller tilsvarende opstår ofte spørgsmålet om, hvem der bærer ansvaret for det bortkomne overtøj.
Når overtøj og andre genstande bortkommer under besøg på for eksempel en restaurant skal svaret på hvem der bærer ansvaret findes i erstatningsrettens regler. Ved vurderingen af spørgsmålet skal restaurantens garderobe-praksis inddrages i vurderingen. Det afgørende er nemlig hvorvidt gæsten selv håndterer garderoben eller om det er restauranten som håndterer denne.