SØG PÅ SIDEN

Tak, fordi du kigger forbi.

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, natklubber, hoteller og cateringvirksomheder mv. Vi er restaurationsbranchens største repræsentant med over 1.500 medlemsvirksomheder.

København

Danmarks Restauranter og Caféer
Dronningens Tværgade 8A
DK-1302 København K
Tlf.: +45 3325 1011
CVR: 83840315

Odense

OFF13
Thujavej 13
DK-5250 Odense SV
Tlf.: +45 3325 1011
CVR: 83840315

Lovgivningen indeholder ikke mange regler om arbejdstidens længde eller placering, og der er derfor i stor udstrækning aftalefrihed, når du aftaler arbejdstiden med dine medarbejdere. Aftalefriheden er dog begrænset på visse punkter. Der findes således regler om pauser, hvile og maksimal arbejdstid i henholdsvis arbejdstids- og arbejdsmiljølov. Reglerne gælder, hvis tilsvarende regler ikke findes i en overenskomst.

Når du som arbejdsgiver tilrettelægger medarbejdernes arbejdstid, er det vigtigt at du iagttager reglerne, da overtrædelse kan medføre en godtgørelse til medarbejderen. Nogle arbejdsgivere overlader det i en vis udstrækning til medarbejderne at tilrettelægge arbejdstiden, og tillader f.eks. vagtplanlægning og vagtbytte uden arbejdsgivers indblanding.

Det er arbejdsgivers ansvar at arbejdstidsreglerne overholdes

Som arbejdsgiver er det dit ansvar, at arbejdstidsreglerne overholdes, og at en henvisning til at medarbejderne selv har tilrettelagt arbejdstiden eller frivilligt har påtaget sig arbejdet normalt ikke kan friholde en arbejdsgiver for det endelige ansvar.

Der gælder særlige regler for pauser og begrænsninger i arbejdstidens længde for unge under 18 år.

Skema for tidsregistrering.