Hold dig opdateret // BRANCHENYT

NYHEDER OM BRANCHEN

 

Leveret spiseligt og nemt tilgængeligt

Sommerhilsen fra politisk afdeling

Sommerhilsen fra politisk afdeling

  Et af DRC’s væsentligste formål er den politiske interessevaretagelse og kommunikation. Vi er en brancheorganisation for restauratører af restauratører – og det er vigtigt, at vi står med en fælles og stærk stemme restauratører, samarbejdspartnere og...

læs mere
Har du styr på de nye barselsregler?

Har du styr på de nye barselsregler?

  Tidligere i år blev der vedtaget en ny barselslov, der får virkning for alle børn, der bliver født den 2. august 2022 eller senere. Formålet med de nye barselsregler er, at de skal understøtte en mere ligelig fordeling af orloven mellem forældrene, og der...

læs mere
Sommerhilsen fra CSR

Sommerhilsen fra CSR

  Et af DRC’s væsentligste formål er at ”arbejde for ansvarlig virksomhedsadfærd hos restaurationsbranchens aktører og værdikæder”. Det hjælper vi jer med i CSR afdelingen og med denne sommerhilsen vil vi give jer et indblik i, hvad der er har været på dagsorden...

læs mere
Kursus om elever

Kursus om elever

  Elever er en stor del af branchen og derfor er det vigtigt at vide, hvilket regelsæt, der gør sig gældende i forbindelse med ansættelse af elever. Elever er omfattet af elevoverenskomsten indgået mellem 3F og Horesta, uagtet om din virksomhed har tiltrådt...

læs mere
Har jeres virksomhed husket at indberette til SKAT?

Har jeres virksomhed husket at indberette til SKAT?

 Skattestyrelsen udskød i sidste uge fristen for indberetning af oplysninger til SKAT  til torsdag d. 7. juli 2022, på grund af driftsforstyrrelser på Skattestyrelsens system.Hvis en virksomhed ikke når at indsende oplysninger til Skattestyrelsen inden den nye frist...

læs mere
Beløbsgrænsen sættes ned

Beløbsgrænsen sættes ned

Regeringen har sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået en aftale om at styrke den internationale rekruttering. Den internationale rekruttering styrkes...

læs mere
Anmeldelse til arbejdsskadeforsikring

Anmeldelse til arbejdsskadeforsikring

Fra den 1. juli 2022 skal arbejdsulykker anmeldes til arbejdsskadeforsikringen, hvis medarbejderen har haft én dags uarbejdsdygtighed på grund af ulykken. Det er det samme anmeldekriterium som i arbejdsmiljøloven vedrørende anmeldes af arbejdsulykker til...

læs mere
Uddannelse: Bæredygtighed og servicedesign

Uddannelse: Bæredygtighed og servicedesign

  Uddannelse – Bæredygtigt servicedesign Hvad er en bæredygtig restaurant? Hvad er en bæredygtig fødevare? Og hvordan formidler vi arbejdet med bæredygtighed til kollegaer og gæster? I samarbejde med Asnæs & Vangstrup har vi udviklet et uddannelsesforløb til...

læs mere
Skal jeres spisested være mere økologisk?

Skal jeres spisested være mere økologisk?

Fonden for økologisk landbrug uddeler midler til kompetenceløft om økologisk, sund og klimavenlig mad, hvor din virksomhed har muligheden for at søge støtte til økologisk køkkenomlægning. Hvad er kriterierne?Fondens vurderinger og prioriteringer af ansøgninger sker...

læs mere
DRC Uddannelsesprogram for efteråret 2022 er klar

DRC Uddannelsesprogram for efteråret 2022 er klar

Så er det nu, du kan tjekke efterårsprogrammet ud og planlægge og booke uddannelse til dine medarbejdere, ledere eller dig selv. Læg særligt mærke til, at der er mulighed for at tage DHD-uddannelsen på engelsk. Uddannelser til medarbejderne Vores grunduddannelse til...

læs mere
Et tryggere natteliv?

Et tryggere natteliv?

Regeringens udspil Et Tryggere Danmark, som i går blev stemt igennem Folketinget betyder blandt andet, at virksomheder i nattelivet, som ligger i en af de såkaldte ”Nattelivszoner”, der er etableret i landets største byer, fremover skal have dørmand på i tidsrummet 24...

læs mere
En ny start – rekonstruktion og gældssanering

En ny start – rekonstruktion og gældssanering

Nedlukningen af samfundet medførte alvorlige økonomiske konsekvenser for mange, og især hotel- og restaurationsbranchen. Mange befinder sig stadig på usikker grund, bl.a. på grund af tilbagebetalingen af coronalånene. En mulig ændring af rekonstruktionsreglerne samt...

læs mere
SMV:Grøn – gå en grønnere fremtid i møde

SMV:Grøn – gå en grønnere fremtid i møde

Ønsker du at kickstarte eller bygge videre på din virksomheds grønne virksomhedsprofil, er det nu, du skal søge økonomisk støtte fra det EU-finansierede støtteprogram SMV:Grøn.Programmet har til formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder med den grønne...

læs mere
DFCL-branchemøde: Prisinflation på menuen

DFCL-branchemøde: Prisinflation på menuen

DFCL inviterer til branchemøde for frokost- og cateringleverandører onsdag d 1. juni kl. 16.30- 18.30 hos Nordic Catering, Kirsten Walthers vej 5, 2500 Valby. Mødets hovedtema er prisinflation på råvarer og energi og fremtidsudsigterne for dette. Vi har derfor...

læs mere
Jobtilbud til ukrainske flygtninge

Jobtilbud til ukrainske flygtninge

Fra i dag fredag den 22. april kan ukrainere, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter særloven, komme i arbejde, så snart ansøgningen er indgivet. Hvis du vil tilbyde job til mennesker, der er flygtet fra Ukraine, kan du henvende dig direkte til...

læs mere
Indkaldelse til generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling 2022

  DRC afholder ordinær generalforsamling onsdag den 27. april fra kl. 10.00-14.00. Generalforsamling afholdes online igen i år. Du kan nu tilmelde dig og dine kollegaer til dette års generalforsamling i DRC. Baseret på succeserne fra sidste og forrige år har vi...

læs mere
Pas på dine elever – Vi har brug for dem!

Pas på dine elever – Vi har brug for dem!

Særlig indsats for elever og lærlinge, der har været udsat for seksuel chikaneI marts måned 2022 blev der indgået en trepartsaftale om en række initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdsmarkedet. I trepartsaftalen er der vedtaget en særlig ungepakke, som er...

læs mere
Ny orlovsmodel med øremærket barsel

Ny orlovsmodel med øremærket barsel

Loven træder i kraft den 1. juli 2022 med virkning for børn født den 2. august 2022 eller senere. Den nye barselslov betyder øremærket orlov til far og medmor, ligedeling af retten til barselsdagpenge, samt muligheden for soloforældre og LGBT+-familier til at...

læs mere
Satsregulering 1. marts 2022 for elever

Satsregulering 1. marts 2022 for elever

Virksomheder, som har elever skal være opmærksomme på regulering af alle satser i elevoverenskomsten pr. 1. marts 2022. Det gælder lønsatsen, men også det særlige tillæg og tillæg for forskudt tid reguleres. Husk også at holde øje med elevens anciennitet og placering...

læs mere
Danmarks Restauranter og Caféer udvider bestyrelsen

Danmarks Restauranter og Caféer udvider bestyrelsen

En længe ønsket udvidelse af bestyrelsen i Danmarks Restauranter & Caféer, DRC, blev en realitet ved bestyrelsesmødet tidligere på måneden. Her blev de to nye bestyrelsesmedlemmer Kim Rahbek Hansen og Ronni Lundegaard præsenteret. Det er et par prominente navne,...

læs mere
En tryg og værdig arbejdskultur

En tryg og værdig arbejdskultur

Vi har brug for en tryg og værdig arbejdskultur i vores branche. DRC har igennem en årrække arbejdet proaktivt for at fremme en restaurationsbranche fri for chikane og krænkende adfærd. Det gør vi i tæt samarbejde med branchen og andre relevante aktører for at...

læs mere
Mindeord for Jørgen Kønigshøfer

Mindeord for Jørgen Kønigshøfer

  Det er med stor sorg, at vi har modtaget nyheden om vores kollega og ven, Jørgen Kønigshøfers, pludselige død i sit hjem i Israel i weekenden. Jørgen blev 72 år gammel. Jørgen var, udover en højt skattet kollega, en enorm kapacitet hos Danmarks Restauranter...

læs mere
Fødevarestyrelsens kontrolkampagner 2022

Fødevarestyrelsens kontrolkampagner 2022

Svindel, sporbarhed, rengøring, anprisninger og kemiske forureninger. Fødevarestyrelsen igangsætter fem kampagner i januar, og de har flere på programmet i løbet af 2022. Få overblikket her. Kontrolkampagnerne gennemføres ved særskilte kontrolbesøg eller i forbindelse...

læs mere
Åbning af kompensationsordninger

Åbning af kompensationsordninger

Følgende ordninger og puljer er nu åbne for ansøgninger:  Kompensation for tabt omsætning (selvstændige, freelancere, kombinatører) Løn (både generelle og tvangslukkede) Faste omkostninger, faste omkostninger light Pulje for kasserede letfordærvelige varer...

læs mere
Webinar omkring ny aftale om kompensation

Webinar omkring ny aftale om kompensation

  Den 18. december blev der indgået en politisk aftale om kompensation, som følge af de seneste restriktioner. Aftalen giver heldigvis mulighed for, at man frivilligt kan lukke ned med kompensation, hvis man bliver ramt af begrænsninger som følge om...

læs mere
DRC er massivt tilstede i pressen

DRC er massivt tilstede i pressen

  I DRC kæmper vi altid for at få vores medlemmers budskaber ud i pressen på henholdsvis print, online, radio og TV. De sidste par dage har der været stor mediebevågenhed på vores organisation og tilhørende medlemmer, og vi har derfor samlet et lille udpluk. HUSK...

læs mere
Coronarestriktioner og nedlukning af nattelivet

Coronarestriktioner og nedlukning af nattelivet

Der er nu klarhed over de restriktioner, som træder i kraft fra på fredag d. 10.12.2021 kl. 16.00. Herunder følger et overblik over blandt andre disse, opfordringer og kompensation. Ligeledes er også en orientering om, hvad Danmarks Restauranter & Caféer kæmper...

læs mere
Hvad er god afbestillingskutyme?

Hvad er god afbestillingskutyme?

 Danmarks Restauranter & Caféer besvarer i øjeblikket mange spørgsmål som følge af corona-relaterede aflysninger af julefrokoster og andre arrangementer. Da Sundhedsstyrelsen mv. har tilkendegivet, at eksempelvis julefrokosten kan gennemføres, så længe man tager...

læs mere
Coronafrygt skaber behov for hjælp

Coronafrygt skaber behov for hjælp

Der er intet til hinder for, at borgere og virksomheder indbyder til julefrokoster, afholder koncerter eller arrangerer rejser. Men når covid-19 nu atter kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, må vi konstatere, at det desværre udløser en frygt, der medfører...

læs mere
Coronapas indføres i branchen

Coronapas indføres i branchen

  Coronapas genindføres i dag fredag den 12. november 2021. Fra i dag skal personer fra 15 år bl.a. vise coronapas her: Indendørs serveringssteder såsom restauranter og cafeer mm. (gælder ikke takeaway-steder mm.) Natklubber og diskoteker Partybusser med...

læs mere
Nyt om Obligatorisk Pensionsordning

Nyt om Obligatorisk Pensionsordning

Indbetalingerne til Obligatorisk Pensionsordning for medarbejdere på overførselsindkomster er så småt begyndt. Indbetalingerne skulle have været startet d. 1. januar 2020, men blev forsinket grundet kommunernes nye dagpengesystem og Coronapandemien. Mange...

læs mere
Whistleblowerordning træder i kraft

Whistleblowerordning træder i kraft

Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget en lov om beskyttelse af whistleblowere. Det betyder i praksis bl.a., at der i virksomheder med over 50 medarbejdere er en forpligtelse til at etablere en whistleblowerordning inden d. 17. december 2023. For virksomheder med over...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Målret dit madspild

Nøglen til at reducere madspild er at måle på det. Derfor inviterer DRC til madspildevent på Coco Hotel onsdag den 25. august. FN estimerer, at 1/3 af alt produceret mad aldrig bliver spist. Hvert et kilo madspild vi kan reducere tæller – for klimaet, for økonomien i...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

STICKS’N’SUSHI BELØNNER MEDARBEJDERE MED GAVEKORT

PRESSEMEDDELELSE Der er lidt sommerforkælelse på vej til de knap 600 medarbejdere hos Sticks’n’Sushi-koncernen i dag. De bliver nemlig alle modtagere af det såkaldte The Host Gavekort, der kan benyttes på over 900 restauranter, cafeer og lignende i hele landet. ” Vi...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

KRAVET OM ISOLATION AF KONTAKTER I 3. LED DROPPES

Den seneste tid er medarbejdere og virksomheder blevet kontaktet af Smitteopsporingen med besked om, at de skal isolere sig, fordi de enten er 3. leds-kontakter (nærkontakt til en nærkontakt) eller har medarbejdere, som er 3. leds-kontakter, til en smittet med...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

NYE REGLER FOR KOMPENSATION TRÆDER I KRAFT

I dag ophører de generelle kompensationspakker og erstattes med nye, tilpassede ordninger, som er særligt fokuserede på udsatte brancher - herunder også restaurations- og hotelbranchen. De nye kompensationsordninger gælder fra 1. juli til 30. september 2021, og...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

KØBENHAVNS KOMMUNES JULEPULJE ER ÅBEN FOR ANSØGNINGER

Københavns Kommunes julepulje på 1 mio. kr. er nu åben for ansøgninger. Julepuljen skal løfte København som julehovedstad og understøtte et trængt erhvervs- og kulturliv gennem juleaktiviteter, der sætter spot på Københavns særlige kvaliteter og byens historie, bl.a....

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

KOM TIL WEBINAR OM RELEVANTE PULJER

Lige nu er der mulighed for at søge 'restaurantpuljen' hos Erhvervsministeriet og snart også omstillingspuljen hos landet erhvervshuse. Samtidig har Wonderful Copenhagen gjort en særlig indsats for at synliggøre de arrangementer og events, som hovedstadens aktører...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

THE HOST GAVEKORTET RUNDER 30.000 SOLGTE KORT

Der har været stor interesse for branchens helt eget gavekort, The Host Gavekortet, siden lanceringen i starten af maj. I denne uge runder bestillingerne i webshoppen de 30.000 gavekort, og det skaber begejstring både i DRC og hos de mange tilmeldte restauratører og...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

DET NYE EU-CORONAPAS

Den 26. juni 2021 træder den fjerde og sidste fase af den gradvise genåbning af rejseaktiviteter i kraft. Det betyder bl.a. at alle EU- og Schengenborgere vil kunne få udstedt et EU-coronapas (test, vaccine eller tidligere smittet), der kan bruges på tværs af...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

FLERE VIRKSOMHEDER SKAL BRUGE REVISOR

En stor del af de danske virksomheder indberetter hvert år en årsrapport, der giver myndighederne et overblik over indtægter, udgifter mm. Men der sker fortsat fejl og visse virksomheder svindler bevidst. Derfor er et bredt politisk flertal netop blevet enige om en...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

FRIST FOR TILBAGEBETALING AF A-SKATTELÅN UDSKYDES

Mange danske restauranter, cafeer og hoteller har valgt at tage det rentefrie A-skattelån, som svarer til det beløb, de har indberettet for august og december 2020. Fristen for tilbagebetaling af lånet er nu rykket fra 1. november 2021 til 1. november 2022. Det giver...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Invitation til Plantetopmødet 2021

Skal dine medarbejdere til udlandet i løbet af sommerferien? Her er DRC’s anbefalinger til, hvordan du tackler de forestående rejser og giver dine medarbejdere de fornødne retningslinjer. Siden slut-april har de danske myndigheder trinvist lempet på...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Nu kan du søge momslån for 1. kvartal 2021

Virksomheder, der afregner moms kvartalsvist, har nu mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om et rentefrit lån, der svarer til den indberettede moms for 1. kvartal 2021 med indberetning og betaling den 1. juni 2021. Hvis du har ændret indberetningen for perioden til...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Ny uddannelse giver medarbejdere et fagligt boost

Vil du opbygge dine medarbejderes kompetencer inden for både værtskab og restaurantdrift, råvarekendskab og bæredygtighed? Give dem en kort grunduddannelse med bred faglig viden og kompetencer, de kan bygge videre på? Så skal du kigge nærmere på vores nye uddannelse,...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Invitation til Bælg og Business

Landbrug & Fødevarer, Seges og Food Organisation of Denmark byder restauratører, landmænd, grossister, dagligvarekæder og foodservice velkommen til dage med grøn forretning. ’Bælg & business’ handler om bælgplanter såsom ærter, hestebønner, lupin og linser,...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Nyt corona-website til udenlandske turister

Erhvervsministeriet har i forbindelse med genåbningen af Danmark udarbejdet en underside til den engelske coronasmitte.dk, hvor turister og indrejsende kan finde information om gældende, corona-relaterede regler og retningslinjer i Danmark. Siden...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Ny kampagne skal lokke jyder og fynboer til Hovedstaden

Sommeren nærmer sig, og Wonderful Copenhagen er derfor klar til at lancere dette års danske sommerkampagne for hovedstaden. Den hedder ”Københavner Kærlighed” og skal med humor og kant inspirere særligt jyder og fynboer til at besøge og holde ferie i hovedstaden denne...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Frist for slutafregning udskydes til september

Der er gode nyheder til de mange virksomheder, der i disse dage kæmper med at færdiggøre slutafregningen til fristen den 30. juni. Fristen er nemlig rykket til 30. september 2021. Slutafregningen har vist sig at være et meget mere omfattende arbejde for de pågældende...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Sådan kontrollerer du det nye coronapas

I fredags blev det nye coronapas og tilhørende app lanceret. Dermed samles de eksisterende dokumentationstyper i én teknisk løsning, som gør det nemmere for både borgere og kontrollører at administrere passet. Det nye digitale coronapas med oplysninger om både...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

DRC søger: Jurist til barselsvikariat

Har du lyst til at blive en del af en dynamisk, nytænkende og progressiv organisation, hører vi meget gerne fra dig. Dit job Som jurist i DRC kommer du til at servicere DRC’s medlemsvirksomheder inden for det ansættelsesretlige og overenskomstmæssige område. Opgaverne...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Visning af EM-kampe

Hvis du vil vise kampe fra EM 2021 på din bar, café eller restaurant, kræver det, at du indgår en kontrakt med Nordic Entertainment Group om offentlig visning. EM’s slutrunde nærmer sig, og det er måske en god lejlighed til at trække nye gæster til din bar, restaurant...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Fra i dag gælder første vaccinestik som coronapas

I dag træder nye regler i kraft, der lemper reglerne for gyldig dokumentation i coronapasset. Ifølge den rammeaftale, der tidligere på ugen blev indgået mellem regeringen og Folketingets partier, er det allerede fra i dag muligt at benytte dokumentation for første...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Digital tilskudspulje åbner igen for ansøgninger

Små og mellemstore virksomheder kan allerede snart igen søge om tilskud til rådgivning om automatisering, digitalisering og e-handel. SMV:Digital åbner for nye ansøgninger den 26. maj. SMV:Digital-puljen åbner nu igen for støtte til SMV’ernes digitale omstilling og...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Fristen for årsrapporter udskydes

Folketinget har vedtaget et hastelovforslag, der giver danske virksomheder mulighed for at udskyde deres indberetning af årsrapporten med en måned. Der skal være tid til at tjekke både sorte og røde tal i danske virksomheders årsrapporter for 2020 oven på et...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Guide til Covid-19 og medarbejdere

De fleste restauratører er tilbage i drift efter nedlukningen, men ligesom sidst melder sig igen en række udfordringer i forhold til smittehåndtering og medarbejdere. Hvornår skal en medarbejder gå i karantæne? Og skal du give løn under isolation? Find svarene DRC’s...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Branchens eget gavekort går i luften!

PRESSEMEDDELELSE I dag rammer hotel– og restaurationsbranchens eget gavekort det danske marked med tilslutning fra mere end 800 restauranter, cafeer, barer, natklubber og hoteller fra hele landet. Det gør The Host Gavekortet helt unikt – og det har store dele af...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Lokal nedlukning af Hørsholm Kommune

På grund af høje smittetal indførtes i går en midlertidig nedlukning af Hørsholm Kommune. Kommunens incidenstal ligger over det tilladte 250, og det har per automatik udløst den lokale nedlukning, som også rammer kommunens serveringsteder. Lukningen gælder dog ikke...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Plan for genåbning af nattelivet på vej

Endelig ser det ud til at lysne for de danske nattelivsvirksomheder, der i over 15 måneder har været tvangslukkede uden mulighed for indtjening. Af genåbningsplanen fra sidste uge fremgår det nemlig, at der senest medio juni 2021 skal udarbejdes en plan for, hvornår...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Søg Københavns Kommunes genopretningspulje

En særlig genopretningspulje fra Københavns Kommune på 10 mio. kr. til byens trængte erhvervsliv er åben for ansøgninger. Fristen er 26. maj.  Byen er langsomt ved at vriste sig fri af coronaens skygge, og nu giver Københavns Kommune en hjælpende hånd til at få...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Krav om pladsreservation fastholdes frem til 6. maj

Trods DRC’s stærke indvendinger og oplæg til forhandling ser det ikke ud til, at kravet om pladsreservation bliver løftet, inden dets udløb den 6. maj. Det fremgår af en orientering udsendt af erhvervsministeren i går.  På baggrund af input fra medlemmer (sidste uges...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Nyt udkast til Københavns nattelivsplan

Københavns Kommune offentliggjorde i denne uge et nyt udkast til den omdiskuterede nattelivsplan, og denne gang er der stor lettelse at spore i branchen. På en række betydelige punkter afviger udkastet nemlig fra det forrige, »og det er særdeles positivt," udtaler...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Har du alle corona-skiltene?

Mange restauratører har i dag åbnet for både inden- og udendørsservering, og det kan give anledning til at opdatere corona-skiltningen. Heldigvis er der i vid udstrækning tale om genbrug - kun ét nyt skilt er tilføjet samlingen. Her finder du dem alle. Ny skiltning -...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Skal medarbejdere vise coronapas?

Som arbejdsgiver skal du sikre, at arbejdet i din virksomhed kan foregå forsvarligt, og at dine ansatte har mulighed for at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det er derfor dit ansvar løbende at kortlægge, om der er...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Retningslinjer for udendørsservering

Der er ingen ændringer i forhold til gårsdagens oplysninger - dog forlyder det, at forsamlingsloftet hæves. De politiske forhandlinger er ikke helt på plads i forhold til at fjerne coronapasset ved udendørsservering, men der tegner sig til at være et politisk flertal...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Klar til genåbning – Kompensation og deadlines

Hvilke typer kompensation kan du søge? Hvad er de forskellige deadlines? Og hvad er dine muligheder for låntagning? Få overblik og gode henvisninger her. Siden marts 2020 er der politisk besluttet og implementeret en lang række kompensationspakker og muligheder for...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

København forlænger den udvidede udeservering

På Københavns Rådhus er man blevet enige om at forlænge ordningen for den udvidede udeservering. Ordningen træder i kraft den 21. april og gælder indtil 1. oktober 2021. En udvidet udeserveringstilladelse giver restaurationer, caféer o. lign. mulighed for at få...

læs mere
Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

Stadig mange ubekendte ved genåbningen

DRC får i disse dage mange henvendelser fra medlemmer, der er usikre på hvilke restriktioner, der - udover corona-passet - vil gælde ved genåbningen af henh. ude- og indeserveringen, d. 21. april og 6. maj. Desværre har myndighederne endnu ikke givet afklaring på...

læs mere
Krænkende adfærd bliver belyst i ny rapport

Krænkende adfærd bliver belyst i ny rapport

  Institut for Menneskerettigheder har udfærdiget en rapport om sexchikane og krænkelser for elever i restaurationsbranchen. Desværre har en stor del oplevet uhensigtsmæssig adfærd. DRC anbefaler, at restauratører skaber klare retningslinjer ude på...

læs mere
Skab god omgangstone og -form på arbejdspladsen

Skab god omgangstone og -form på arbejdspladsen

  Den 1. januar trådte en skærpelse af forbuddet imod sexchikane på arbejdspladserne i kraft. Ændringen af ligebehandlingsloven udspringer af et forslag, som Beskæftigelsesministeriet i november fremsatte i kølvandet på #MeToo-bevægelsen. Ændringen indebærer en...

læs mere

Danmarks Restauranter og Caféer (DRC) er en brancheorganisation af restauratører  - for restauratører. DRC er restaurationsbranchens største repræsentant med over 1.500 medlemsvirksomheder - herunder restauranter, caféer, barer, natklubber, cateringvirksomheder og hoteller mv.

Find os på Dronningens Tværgade 8A, 1302 København K.

Kontakt os pr. mail drc@thehost.dk eller pr. telefon +45 33 25 10 11

FØLG MED PÅ DRC's Sociale medier