Vælg en side

POLITISK MÆRKESAG

Fuldt fradrag på restaurantbesøg

 

DRC kæmper for at få fuldt momsfradrag for restaurantbesøg på niveau med hotellerne.

Forside » POLITIK » Fuldt fradrag på restaurantbesøg

Fuldt fradrag på restaurantbesøg

DRC kæmper for at få fuldt momsfradrag for restaurantbesøg på niveau med hotellerne. I dag kan virksomheder få fuldt fradrag for deres overnatning på hotel – men ikke for morgenmaden eller for restaurantbesøget – hverken på hotellet eller ude i restauranterne. Det er ikke rimeligt – slet ikke i en branche som bidrager med et stort antal arbejdspladser, skatteprovenu og med svære vilkår for at få et sammenligneligt overskud i forhold til andre brancher.

I 2012 besluttede et flertal i folketinget at fradragsretten for moms af hoteludgifter blev hævet i en trappemodel fra 50 % til 75 %, og helt afløftes med 100 pct. med virkning fra 2015 og stadigt gældende. Men kun, hvis overnatning og morgenmad faktureres hver for sig. 

Den forøgede fradragsret betyder, at virksomhederne før skat sparer 500 kr. for hver 10.000 kr. i hoteludgifter. Efter skat er besparelsen i 2015 på 382,50 kr. for hver 10.000 kr. i hoteludgifter. Lempelsen er derfor mest mærkbar hos virksomheder med mange indenlands rejsende medarbejdere og dermed store hoteludgifter i Danmark. Pengene bliver dermed i Danmark og skaber gunstige vilkår for danske hoteller, medarbejdere og en hårdt ramt branche.  

Det er kun momsen af værelsesudgiften, som kan fradrages. Ikke momsen af udgiften til fx morgenmad, restaurantbesøg mv. Også selvom restauranten ligger i hotellet og regningen kan tilskrives værelset.
I DRC mener vi at det er tid til at se på en ligestilling af det fulde fradrag, så det gælder for begge segmenter af oplevelsesindustrien, dvs. både for hoteller og restauranter.  

Restaurationsbranchen har både i løbet af corona og den efterfølgende tid været presset på stigende energi- og råvarepriser, den manglende arbejdskraft, der presser lønningerne i vejret, en massiv gæld efter sundhedskrisen og lange udsigter til en normalisering ift. turisme, arbejdskraft og vækst. Derudover kæmper DRC for at man øger de strukturelle og værdimæssige vilkår i branchen, så man i højere grad indfører barselsaftaler, pensionsaftaler mv. hvilket også vil kræve en solid økonomi og en investering.

I Danmark er vi så privilegerede at vi har været vant til en høj kvalitet i mad, samtidig med at prisen var lav – men at hæve priserne på menukortet er ikke nok i den nuværende situation – vi er nødt til at finde større strukturelle redskaber frem. En af de mest effektive er at indføre fuldt fradrag for restaurantbesøg – det arbejder vi derfor hårdt på i vores politiske interessevaretagelse.  

DRC kæmper for at få fuldt momsfradrag for restaurantbesøg på niveau med hotellerne.