Vælg en side

Hvad er en forpagtningsaftale?

Forpagtningsaftaler udarbejdes, når en forpagter overtager, får rådighed over og pligt til at drive det, der ejes af bortforpagter.

Forpagtningsaftaler er meget brugt blandt hoteller og restauranter, hvor både lokaler, maskiner, inventar og andet udstyr indgår i forpagtningsaftalen. Det er oftest forpagterens ansvar at vedligeholde og drive det forpagtede, som var det deres eget. Dermed også for egen regning.

I de fleste tilfælde, betaler forpagteren en forpagtningsafgift, der udregnes ud fra det forpagtedes omsætning under aftalens løbetid.

Det kan være afgørende at opsøge hjælp til udformning af forpagtningsaftaler. Mangler og forskellige rettigheder kan koste både forpagter og bortforpagter dyrt. Derfor anbefales det altid at opsøge rådgivning og hjælp til at gennemgå aftalen, så alle detaljer og vigtige elementer er på plads.

Select videoshoot

Forpagtning eller leje?

En forpagtningsaftale dækker over en forpagtning, der skal være igangværende og oftest indeholde lokaler, maskiner og andet inventar. Er der udelukkende tale om leje af erhvervslokaler, dvs. lokaler uden igangværende forretning og uden eventuelt inventar, kan en erhvervslejekontrakt bruges.

Der er vigtige forskelle på en erhvervslejekontrakt og forpagtningsaftaler. Indholdet og formuleringerne kan også være afgørende for regler om opsigelse og lejer eller forpagters krav på erstatning.

Hjælp til forpagtningsaftale

Hos DRC har vi et hold af specialiserede jurister, der er klar til at hjælpe dig med en forpagtningsaftale, uanset om du er forpagter eller bortforpagter.

Er der tale om leje af erhvervslokaler og dermed en erhvervslejekontrakt, kan vi også rådgive og hjælpe med rettigheder og forpligtelser.