Vælg en side

Ankenævnet er godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til § 6 i lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven - lov nr. 524 af 29. april 2015)
Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme er anmeldt til - og godkendt af - Europakommissionen, jf. art. 20 i direktiv af ADR (alternative Dispute Resolution - Dir.nr. 2013/11/EU) på forbrugerområdet, og nævnet er registret på den officielle  liste over alternative tvistløsningsorganer indenfor EU.

På EU-Kommissionens klageportal, ODR-platformen, finder du en komplet liste over alle godkendte forbrugerklageinstanser/nævn i EU. Du finder ODR-platformen ved at klikke her.
Hvilke sager behandler nævnet?

Har du modtaget en tjenesteydelse, der ikke levede op til dine forventninger og til det du har betalt, har du mulighed for at klage til Ankenævnet.
Tjenesteydelsen skal være udbudt af danske hoteller, restauranter, vandrerhjem eller forlystelsesparker.

Som eksempler på tjenesteydelser kan gives følgende: Afholdelse af et selskabsarrangement hos en restauratør, hotelovernatning, dinér transportable.