Vælg en side

Det følger af forskellige love, hvornår en lønmodtager har ret til fravær samt orlov under ansættelsen. De love, der regulerer disse områder er lov om lønmodtagerens ret til fravær fra arbejde af familiemæssige årsager, værnepligtsloven og barselsloven. Herudover kan der også være ret til orlov i henhold til individuel aftale eller kollektiv overenskomst.