Vælg en side

Der er flere forskellige love, der giver lønmodtagere ret til fravær samt orlov under ansættelse. De love, der regulerer disse områder, er, lov om lønmodtagerens ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, værnepligtsorlovsloven og barselsloven. Herudover kan der også være ret til orlov i henhold til individuel aftale eller kollektiv overenskomst.