Vælg en side
Det er vigtigt, at der udarbejdes ansættelseskontrakter, når du ansætter nye medarbejdere. En ansættelseskontrakt skal beskrive alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Hvis der undervejs i et ansættelsesforhold sker væsentlige ændringer i vilkårene, skal en ansættelseskontrakt desuden opdateres.
Select videoshoot

ANSÆTTELSESBEVISLOVEN

Ifølge lov om ansættelsesbeviser har du pligt til at underrette medarbejderen om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Loven har til hensigt at fjerne eventuelle usikkerheder om, hvilke rettigheder og forpligtelser, der består i forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

Lov om ansættelsesbeviser gælder, når følgende betingelser begge er opfyldt:
• ansættelsesforholdet har en varighed på mere end en måned
• den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på over otte timer.

Loven gælder også for unge under 18 år.

Lov om ansættelsesbeviser kan som udgangspunkt ikke fraviges til ugunst for lønmodtageren. Der er dog i loven åbnet op for, at den kan fraviges i det omfang en pligt for arbejdsgiveren til at give lønmodtageren oplysninger om ansættelsesforholdet følger af en kollektiv overenskomst. Hverken overenskomsten mellem Restauratørernes Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening (RAF-2000) eller overenskomsten mellem Horesta Arbejdsgiver og 3F (Restaurantoverenskomsten) fraviger dog ansættelsesbevisloven. Begge henviser derimod direkte til lov om ansættelsesbeviser.

Manglende ansættelsesbevis

Hvis du ikke har opfyldt din oplysningspligt, kan medarbejderen få tilkendt en godtgørelse, der udmåles af domstolene efter en konkret vurdering, ud fra en ramme på min 1.000 kr. og op til 20 ugers løn, hvis der foreligger skærpende omstændigheder.

Højesteret fastsatte med afsæt i lovforarbejderne til ansættelsesbevisloven i en dom fra 2010 nogle principper for, hvordan godtgørelsen for overtrædelse af loven skal sanktioneres.