Arbejdsret

Arbejdsret udspringer af formueretten, og er det juridiske område, der beskriver reglerne for retsforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Retsområdet er særligt, fordi der er flere sociale beskyttelseshensyn og særlige samfundsinteresser, der gør det vanskeligt for arbejdsgivere at navigere i. Desuden er stigende EU-regulering og menneskeretslige forpligtelser vigtige emner, der aktuelt præger det danske arbejdsmarked og arbejdsretten.

Selvom kollektive overenskomster er mindre udbredte i restaurationsbranchen end i andre brancher, skal arbejdsgivere kende til dem. Det skyldes blandt andet, at lovgivningen på nogle områder, herunder ved elever og fleksjobbere, gør overenskomsternes virkning bredere, så de også gælder for ikke-overenskomstdækkede virksomheder.