Vælg en side

Arbejdsret udspringer af formueretten, og er det juridiske område, der beskriver reglerne for retsforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, dermed også forholdet mellem restauratør og medarbejder. Retsområdet er særligt, fordi der er flere sociale beskyttelseshensyn og særlige samfundsinteresser, der gør det vanskeligt for arbejdsgivere at navigere i. Desuden er stigende EU-regulering og menneskeretslige forpligtelser vigtige emner, der aktuelt præger det danske arbejdsmarked og arbejdsretten.

Selvom kollektive overenskomster er mindre udbredte i restaurationsbranchen end i andre brancher, skal arbejdsgivere kende til dem. Det skyldes blandt andet, at lovgivningen på nogle områder, herunder ved elever og fleksjobbere, gør overenskomsternes virkning bredere, så de også gælder for ikke-overenskomstdækkede virksomheder.

Som led i at skabe et bedre arbejdsmiljø, har restauranter, cafeer og barer ligesom andre virksomheder en direkte forpligtelse til at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. En APV har, udover de åbenlyse fordele i at sikre et godt arbejdsmiljø, også den afledte virkning, at vurderingen af arbejdsmiljøet systematiseres. Det er hensigten, at en APV skal medføre et bedre arbejdsmiljø med lavere sygefravær, mindre udskiftning af medarbejdere og en øget arbejdsglæde for alle.

Virksomheden afgør selv hvilke metoder og redskaber, som den vil bruge til at gennemføre sin APV, og Arbejdstilsynet godkender ikke APV’en – den fører udelukkende tilsyn med, at APV-processen gennemføres i overensstemmelse med gældende lov.

Kontakt os

København

Danmarks Restauranter og Caféer
Dronningens Tværgade 8A
DK-1302 København K
Mail: drc@thehost.dk
Tlf.: +45 3325 1011
CVR: 83840315

Odense

OFF13
Thujavej 13
DK-5250 Odense SV
Tlf.: +45 3325 1011
CVR: 83840315

Persondatapolitik