Vælg en side

Sygedagpengeloven giver alle lønmodtagere ret til sygedagpenge ved sygdom, når de opfylder visse betingelser. Denne ydelse er en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med fraværet, når indtægtstabet skyldes sygdom, arbejdsskade, fødsel eller adoption.