Vælg en side

En beløbsreservation er en spærring af et beløb på forbrugerens konto, der er iværksat af betalingsmodtageren for at sikre betaling for en vare eller tjenesteydelse. Beløbsreservationer er muligt under forudsætninger af, at følgende tre betingelser er opfyld: Saglig og rimelig grund, forbrugerens samtykke og det reserverede beløb skal være proportionelt.

Beløbsreservationer kan foretages under forudsætning af, at nedenstående tre betingelser er opfyldt: