Vælg en side
Alle fødevarevirksomheder har ansvaret for at sikre løbende fødevarekontrol. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko for forbrugerne ved at bruge eller spise virksomhedens fødevarer. Reglerne omkring fødevarekontrol er forebyggende og fastsat under hensyn til fødevaresikkerheden.
Select videoshoot

Fødevarekontrol sker næsten altid uden varsel.

Indretning

Ved indretning af en fødevarevirksomhed skal man være opmærksom på en række forhold. Der er særlige regler for, hvordan en fødevarevirksomhed skal indrettes, og hvordan virksomhedens fødevarer skal behandles og sælges.
Det er virksomhedens ansvar at overholde reglerne. Reglerne for fødevarekontrol tager sigte på fødevaresikkerheden og på, at produktionen foregår hygiejnisk forsvarligt.
Inden man starter en fødevarevirksomhed op, skal virksomheden registreres og evt. autoriseres.

På linket her, kan du finde de specifikke krav til netop din type fødevarevirksomhed.

Forhåndsgodkendelse

En forhåndsgodkendelse giver dig mulighed for at få Fødevarestyrelsens vurdering af, om en planlagt indretning af virksomheden lever op til kravene i lovgivningen, før du går i gang med eller er færdig med at bygge eller ombygge. Det er en mulighed, som du kan vælge at benytte dig af og ikke et krav.
Du kan også ansøge om forhåndsgodkendelse, før du registrerer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen.

Kontrolbesøg

Kontrol i fødevarevirksomheder og besætninger sker næsten altid uden varsel.
Hver gang der er fødevarekontrol i en fødevarevirksomhed eller en besætning, skal den tilsynsførende legitimere sig.
Den tilsynsførende har ret til at se alle papirer og elektronisk data, der er relevant for virksomhedens arbejde med fødevarer eller besætningens drift.
Virksomheder og besætninger skal gemme deres papirer og data i flere år, så det er muligt at kontrollere tilbage i tiden.

Tavshedspligt

Den tilsynsførende har tavshedspligt om fortrolige oplysninger. Den tilsynsførende må ikke have udenforstående personer, f.eks. pressen, med på kontrolbesøg, uden at have fået lov af ejeren eller en repræsentant for denne.

Fødevarekontrol af kædevirksomhed

Fødevarekæder kan fra den 1. januar 2017 modtage kædekontrol fra Fødevarestyrelsen. Kædekontrollen tager hensyn til, at mange foder- og fødevarevirksomheder organiserer sig i kæder, som følger ensartede forretningskoncepter. Egenkontrol-programmer og mærkning af varer og /produkter bliver i mange tilfælde udarbejdet på kædernes hovedkontor.Kædekontrol er en frivillig ordning, der betyder, at Fødevarestyrelsen kontrollerer overholdelse af dele af lovgivningen hos den enkelte kædes hovedkontor. Det kan eksempelvis være egenkontrolprogrammet, mærkning og import.Fødevarekontrollen foretages således der, hvor ansvaret og styringen for den er. Derfor er kædekontrol en intelligent kontrolordning, som understøtter den risiko- og behovsorienterede kontroltilgang. Fødevarestyrelsen kontrollerer øvrige emner, og implementering af procedurer udarbejdet af hovedkontoret, i de enkelte virksomheder.

Smiley

Siden 2001 har smiley-ordningen gjort det nemt for forbrugerne at finde de butikker, der har bedst styr på fødevarereglerne.
I 15 år har Fødevarestyrelsens kontrolrapporter været offentliggjort med angivelsen af et mere eller mindre smilende ansigt, som en let genkendelig oplysning til forbrugeren. Smiley-ordningen har dermed været med til at skabe mere gennemsigtighed, som betyder, at virksomhederne kan sammenligne sig med hinanden og konkurrere endnu mere på fødevaresikkerheden – til gavn for forbrugerne.
Læser du kontrolrapporten nærmere, kan du se, hvornår og hvad der blev kontrolleret. Kontrolrapporten og smiley’en skal altid hænge synligt ved indgangen til f.eks. restauranten, så forbrugerne kan se vurderingen og læse rapporten, inden de går indenfor.

Egenkontrol

Virksomheder skal have et system til løbende at sikre, at produkterne man sælger er i orden, så lovgivningen bliver overholdt og produkterne ikke er sundhedsskadelige. Det system kaldes egenkontrol.
I fødevarevirksomheder skal der eksempelvis holdes øje med temperaturen ved opvarmning og nedkøling af fødevarer, der skal være tjek på sikring mod skadedyr, og personalets hygiejne skal være i orden.
Det er altid den enkelte virksomheds ansvar, at tingene er i orden, og at lovgivningen overholdes. Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende, at virksomhederne har styr på egenkontrollen.
Hvilken grad af egenkontrol der er nødvendig, afhænger af, hvilke typer varer virksomheden sælger. F.eks. om der pakkes og tilberedes fødevarer m.v. Nye fødevarevirksomheder starter derfor med at lave en risikoanalyse, der klarlægger, hvordan egenkontrollen skal skrues sammen.

DRC har siden 2017 tilbudt medlemmer elektronisk egenkontrol som en del af medlemskabet. Læs mere om aftalevilkårene her på hjemmesiden under egenkontrol.

Grundlag for fødevarekontrol

Den fødevarekontrol, der udføres af Fødevarestyrelsen, har baggrund bl.a. i EU regler og danske love og bekendtgørelser.
Rammer og koncept for kontrollen fastlægges ofte i forbindelse med politiske forlig. Fødevarestyrelsen har flere vejledninger til de tilsynsførende, som kontrollerer virksomhederne. Fødevarestyrelsens kontrol følger blandt andet
EU´s kontrolforordning 882/2004. Det betyder fx at kontrollen er risikobaseret, uafhængig og har høj grad af åbenhed.
Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning beskriver de generelle forhold vedr. kontrollen, mens der er særlige vejledninger om kontrol af mere specifikke områder, som f.eks. økologiske fødevarer og dyrevelfærd.
På fødevarestyrelsens hjemmeside kan man ved hjælp af en guide hurtigt finde frem til, hvilke regler der gælder for lige netop din type fødevareforretning.

Gå til Fødevarestyrelsens guide her.