Branchespecialiseret

POLITISK ARBEJDE

DRC arbejder konstant på at forbedre vilkårene for branchens udøvere og varetager dine interesser over for myndigheder og politikere på landsplan og regionalt. Det store fællesskab bag DRC giver en stærk politisk stemme - en stemme, som vi har et ansvar for bliver hørt.

Forside » POLITIK

DRC KÆMPER FOR HELE BRANCHEN

Restaurations- og hotelbranchen har mere end nogensinde behov for et politisk talerør. Uanset om du ejer en restaurant, café, hotel, natklub, bar eller cateringvirksomhed mv., så kan du være helt sikker på, at DRC lægger pres på politikerne for at sikre, at alle erhverv i branchen tilgodeses. Coronakrisen har været hård ved branchen - og løsninger på krisens udfald er vores absolut første prioritet. DRC er aktive i råd, nævn og udvalg på Christiansborg og i kommunerne, og er med til at sætte den politiske dagsorden.

POLITISK FORUM

Politisk Forum (PF) er et rådgivende organ i Danmarks Restauranter og Caféer, der på vegne af fællesskabet er med til at tegne de overordnede politiske linjer for brancheorganisationen. PF blev etableret af DRC i 2020 med ønsket om at styrke demokratiet i organisationen og fremme den politiske interessevaretagelse. PF bidrager til sekretariatet ved at sætte fokus på og drøfte politiske tematikker og problemstillinger, og med udgangspunkt i disse drøftelser igangsætte opgaver, udarbejde anbefalinger og lægge strategier for det politiske arbejde.

Politiske mærkesager for restauratører, hotel- og restaurationsbranchen

VORES MÆRKESAGER

DRC’s politiske interessevaretagelse spænder bredt fra landspolitik til kommunalpolitik og inkluderer hele det embedsapparat og de nævn, der understøtter alle vigtige politiske beslutninger og lovforslag. Vores mærkesager afspejler derfor også, hvad der er politisk er aktuelt for branchen samt eksisterende regler, love eller vilkår. 

 

Claus Grundtmann

Vil du VIDE MERE OM DRC's POLITISKE ARBEJDE?

 FREJA BRANDHØJ

POLITISK CHEF

Freja har en solid politisk viden om branchen og har et bredt politisk netværk. Hun har fingeren på pulsen og ved hvad, der rører sig i branchen, i kommunerne og på Christiansborg.

fbr@thehost.dk | +45 53 68 98 98

FØLG MED PÅ VORES SOCIALE MEDIER