Vælg en side

Arbejdsret

G-DAGE

Under visse betingelser skal en arbejdsgiver betale for medarbejderens to første ledighedsdage i tilfælde af afskedigelse eller hjemsendelse.

Hvis en arbejdsgiver bringer medarbejderens ansættelsesforhold til ophør, skal arbejdsgiveren under visse betingelser betale for medarbejderens to første ledighedsdage (G-dage).

Som arbejdsgiver skal man betale 2 G-dage, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Medarbejderen er medlem af en a-kasse på fratrædelsesdagen.
  • Medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet.
  • Medarbejderen er helt eller delvist ledig de pågældende dage.

Herudover skal medarbejderen være blevet ledig på grund af:

  • Afskedigelse.
  • Hjemsendelse.
  • Arbejdsfordeling.
  • Ophør af opgave- eller tidsbestemt arbejde, fx vikariat.
  • Nedsættelse af arbejdstid efter pålæg fra arbejdsgiver.