Erhvervsret

Erhvervsret er en betegnelse for den gren af juraen, som har med erhvervslivets forhold at gøre og er altså ikke noget fast defineret retsområde. Retsområdet tager udgangspunkt i aftaleforhold mellem to eller flere forhandlende parter.

Følgende er eksempler på områder, der hører under erhvervsret: retten til ejendom og mulighed for at råde over den, opbygning og regulering af selskaber, markedsføring af produkter og opløsning af selskaber i alle sine afskygninger.

Regler for afbestilling, forpagtningsaftaler, garderobeansvar, fødevarelovgivning, og offentlig fremførelse af musik er højaktuelle i restaurationsbranchen og dermed i DRC-regi.