Vælg en side

En hjælpende hånd til arbejdet med ansvarlighed og bæredygtighed

ESG-RAPPORTERING
Forside » ESG » ESG-RAPPORTERING

DANMARKS FØRSTE BRANCHESTANDARD TIL ESG-RAPPORTERING

De seneste år har mange af vores medlemmer arbejdet intenst på at blive mere bæredygtige. Det har de f.eks. gjort ved at reducere energiforbrug, madspild, indkøbt mere bæredygtige fødevarer og arbejdet med social bæredygtighed og forbedret vilkårene for medarbejderne.

Nye rapporteringskrav til virksomheder skal understøtte denne bæredygtig omstilling indenfor både klima, miljø og sociale forhold samt selskabsledelse.

Rapportering betyder derfor et krav om målbarhed og dokumentation, som for mange kan betyde et administrativt bøvl.

Derfor har DRC, i samarbejde med Valified, udviklet et ESG-univers med en branchestandard til ESG-rapportering som gør arbejdet med dokumentation og registrering meget lettere for selv små og mellemstore virksomheder. Valified er en digital platform, der gør det nemmere og enklere at samle bæredygtighedsdata samt måle, rapportere og arbejde struktureret med den grønne omstilling og dokumentere f.eks. et CO2-regnskab.

HVAD ER EN BRANCHESTANDARD?

En branchestandard er et konkret værktøj til branchen, så vores medlemmer kan arbejde systematisk og specifikt med de væsentligste bæredygtighedsfaktorer lige netop for vores branche. Vi hjælper dig godt på vej og tydeliggør, hvordan du kan arbejde med bæredygtighed og hvordan du kan måle det. Det er meget nemmere at tage udgangspunkt i en standard end at starte på bar bund.

Vores branchestandard tager udgangspunkt i en væsentlighedsvurdering. Det vurderes, hvordan en dansk restaurant generelt har indvirkning på bæredygtighedsforhold, og hvordan forskellige bæredygtighedsforhold påvirker danske restauranters udvikling, økonomiske resultater og situation. Væsentlighedsvurderingen er branchespecifik og generel, og er tænkt som et hjælpeværktøj til virksomhedens specifikke vurdering.

Den kan derfor bruges som udgangspunkt og inspiration som en del af virksomhedens dokumentation for vurderingen af arbejdet med bæredygtighed.

Branchestandarden, inklusiv en vurdering af, hvad der er væsentligt, kan du også bruge til at lægge en bæredygtighedsstrategi og lave konkrete handlingsplaner.

  HVAD KAN PLATFORMEN?

  DRC’s ESG-platform kan du:

  • Udarbejde en ESG-baseline baseret på Verdensmålene og UN Global Compacts 10 principper
  • Se og svare på DRC’s branceindikatorer, som er baseret på væsentlighedsanalyse på brancheniveau, samt CSRD/ESRS. Heri indgår også FN’s vejledende principper for menneskerettigheder og Erhvervsliv. Der er 70 specifikke datapunkter
  • Finde en light-version af brancheindikatorerne med 15 datapunkter
  • Udarbejde en DRC bæredygtighedsrapport baseret på udvalgte datapunkter blandt DRC brancheindikatorerne samt verdensmålene
  • Få adgang til brugervenlig CO2 beregner baseret på klimakompasset

  Det er gratis for de første 50 virksomheder at komme på platformen.

  For yderligere information om platformen:

  Download informationsark
  Download guide