Vælg en side

Forskelsbehandlingsloven opstiller et forbud mod, at arbejdsgiver forskelsbehandler medarbejdere på baggrund af en række kriterier – også kaldet diskriminationsforbud.