Vælg en side

Reglerne om deltidsansættelse har til formål at modvirke forskelsbehandling og forbedre kvaliteten af deltidsarbejde. Der gælder derfor i medfør af deltidsloven regler om, at deltidsansatte ikke må forskelsbehandles, fordi de arbejder på deltid.