Vælg en side

I henhold til erhvervsuddannelsesloven skal en virksomhed, der ønsker at ansætte en elev, være særligt opmærksom på, at denne er forpligtet til at følge den gældende elevoverenskomst indenfor området, for så vidt angår løn, arbejdstid, pension, ferie mv. Dette gælder også selvom virksomheden ikke i forvejen er dækket af nogen overenskomst.