Vælg en side

POLITISK MÆRKESAG

15 punktsplan

 

Nattelivet er afgørende for de flestes liv og velbefindende – og det er vigtigt, at nattelivet sameksisterer med både beboere, virksomheder og borgere.

15 FORSLAG TIL EN MERE ANSVARLIG OG HENSYNSFULD BY

Vores kommuner har et varieret, populært og professionelt natteliv, som skaber mange arbejdspladser og giver et væsentligt økonomisk bidrag gennem skatter og afgifter. Derudover bidrager det professionelle natteliv til, at vi har et attraktivt turismeprodukt, som kan sætte Danmark på verdenskortet med byer, man meget gerne vil besøge.

Der er dog steder, hvor nogle borgere er generet af festglade mennesker og gæster fra det professionelle natteliv. Generne opstår, når de festende er på gaden, ved kajen, på kanten af springvandet og i offentlige parker. Derudover er det også ofte unge mennesker, der ikke kan købe alkohol, har adgang på til barer og diskoteker, som i stedet kan forsyne sig hele natten med alkohol fra detailhandlen.
I det professionelle natteliv er barer og diskoteker forpligtet til at skabe trygge rammer og sikre overholdelse af støjgrænser. Det professionelle natteliv tager i dag et stort ansvar for at holde orden udenfor deres beværtninger ved at sørge for ro og orden i køerne, håndtere berusede mennesker, rydde op og sikre rengøring.

Det professionelle natteliv er klar til i en fælles indsats med kommune og politi at finde de løsninger, der skal til for at få et mere ansvarsfulde kommuner i balance. DRC foreslår derfor, at borgere, erhvervsliv og kommunerne bliver enige om at igangsætte en række forslag til indsatser.
DRC foreslår:

1. Mere politi
Politiet har været synlig i gadebilledet under COVID19-krisen. Det skal fortsætte. Politiets tilstedeværelse er nødvendig for at håndhæve ro og orden i det offentlige rum – og alene politiets tilstedeværelse kan forebygge potentielle konflikter. Samarbejde mellem politi, natteværter og de professionelle nattelivsvirksomhederne skal samtidig styrkes og intensiveres.

2. Flere natteværter
Kommunale medarbejdere som Natteværter gør et vigtigt arbejde. Det skal udbygges og sikres ved øget kommunal bevilling. Flere natteværter på gaderne i Indre by vil aflaste politiet, der så kan koncentrere indsatsen om den de større opgaver.

3. Mere støjpatrulje
Støjpatruljen er med til at sikre, at det professionelle natteliv holder sig indenfor de fastsatte støjgrænser. Den indsats skal fortsætte og udvides, så borgere kan kontakte støjpatruljen på flere tidspunkter af døgnet. Men oftest kommer støjen ikke fra det professionelle natteliv og derfor er det vigtigt, at støjpatruljen systematisk registrerer og samler viden om byens støjkilder.

4. Nattelivsenhed skal sikre initiativer for et mere trygt natteliv
Borgmesteren i henholdsvis Næstved og Aalborg har med succes ændret nattelivet ved at sætte sig i spidsen for en fælles indsats. Andre kommuner skal tilsvarende samle en nattelivsenhed med repræsentanter fra det professionelle natteliv, fra detailhandlen og turismeerhvervet, med repræsentanter fra politi, kommune og uddannelsessektoren, med repræsentanter fra beboere og unge samt med repræsentanter fra frivillige indsatser som Fonden for Socialt Ansvar. Sammen skal der udvikles og sikres initiativer til at skabe et endnu mere trygt natteliv uden vold og narko.

5. Forsøg med begrænset salg af alkohol fra detailhandel
For at reducere omfanget af gadefester i indre by med de affalds- og støjgener, der ofte følger med, bør der etableres en forsøgsordning i en periode på to år, hvor detailhandlen begrænses til ikke at sælge alkohol i indre by i f.eks. tidsrummet 20.00-08.00.

6. Indfør alkoholfri zoner på udvalgte gader og pladser
Festen i gaden skal begrænses, da det kan være en kilde til støj, skrald, og vold. Der skal derfor indføres alkoholfri zoner på udvalgte gader og pladser, så denne uheldige adfærd kan brydes.

7. Indfør trafikrestriktioner i Indre By fra kl. 24-06
Nattens trafik er en stor kilde til støj, og særlig partybusser, cruisende biler og cykeltaxa’er med høj musik støjer. Beboere som bor tæt på nattelivet peger på, at dette er en af de primære årsager til den larm, som plager. Ved at indføre trafikrestriktioner om natten i udvalgte områder skal disse støjkilder begrænses, og ved at forbyde adgang for særlig ’muskelbilerne’ kan det bidrage til at salget af hårde stoffer i nattelivet begrænses.

8. Etablér drop-off zoner for party-busser
De såkaldte partybusser med festglade mennesker og høj musik skal tildeles udvalgte drop-off zoner, hvor støjen fra bussen og de festende generer mindst muligt.

9. Rygeloven skal følges op med tildeling af udendørs areal til virksomhederne
Når gæster i det professionelle natteliv skal ryge, er de nødt til at gå udenfor beværtningen. Her er det oplagt at tildele et afgrænset område til virksomhederne, hvor gæster må opholde sig, og hvor virksomheden kan lave støjafskærmning og sikre renhold. En tildeling af et afgrænset område foran virksomheden med mulighed for afskærmning bør forpligte ejeren til at sikre orden, nedbringe støj, påvirke gæsternes opførsel, og naturligvis rydde op efter gæsterne.

10. Lav forsøg med særlige ”ret og pligt gader”
Der skal laves forsøg i udvalgte gader, hvor de professionelle nattelivsvirksomheder tildeles flere pligter i forhold til bl.a. øget renhold og rengøring mod til gengæld at få flere muligheder for at bruge fortov og vej og indrette det med støjdæmpende tiltag.

11. Der skal opsættes flere skraldespande og mobile toiletter
Der bør ikke flyde skrald i gaderne eller lugte af tis i gadeportene. Ved at opstille flere skraldespande og mobile toiletter, skal det begrænses, at folk smider skrald på gaden eller tisser på steder, hvor det absolut ikke er i orden at gøre dette.

12. Offentlige biler, maskiner m.v. skal være eldrevne og ikke anvendes mellem kl. 24-06
Fejemaskiner, løvblæsere, affaldsbiler og meget andet larmer og tager over, når byens gæster går hjem. Det skal gøres mere hensynsfuldt, således, at det samlede støjniveau i byen mindskes. Derfor skal al offentlig service være el-drevet og gennemgå et støj-tjek.

13. Kampagne om unges alkoholkultur
Kampagner målrettet de unge om alkohol har en oplysende og gavnlig effekt. Nattelivsvirksomheder, folke- og gymnasieskolerne, SSP, De Unge Natteravne, kommunerne, Alkoholpartnerskabet og Sundhedsstyrelsen skal gennemføre en fælles kampagne for en mere ansvarlig alkoholkultur. Alle skal deltage og bidrage.

14. Pulje til støjdæmpende og forskønnende tiltag i det offentlige rum
Flere træer og mere beplantning kan være med til at dæmpe støjen. Bedre og intelligent belysning kan være med til at fremme en ønsket adfærd på gader og stræder. Disse og andre tilsvarende støjdæmpende tiltag i det offentlige rum skal bidrage til at nedbringe den samlede oplevelse af støj i byrummet.

15. Støtte til støjdæmpende tiltag i private støjplagede boliger
Beboere tæt på nattelivet, skal kunne få støtte til at iværksætte støjdæmpende tiltag, hvad enten det er tekniske undersøgelser af, hvordan støjen kan nedbringes i en boligblok eller det er lydisolerende vinduer til fredede bygninger. Det skal være muligt at få støtte til løsninger målrettet borgerne.