Vælg en side

Emballageguide

Bagasse

Bagasse er den tørre fibermasse, der er tilbage af sukkerrøret efter dets saft er blevet udvundet. Det bruges som biobrændstof til produktion af varme, energi og elektricitet og til fremstilling af papirmasse til bl.a. emballager. Bagasse er en fiberemballage og er dermed helt baseret på fornybare materialer.

Bemærk, at denne emballagetype kan indeholde fluorerede stoffer. Fluorerede stoffer er en gruppe kemiske stoffer, som er svære at nedbryde i miljøet, og som mistænkes for at være kræftfremkaldende. Det er derfor en god ide at efterspørge ”uden tilførte fluorerede stoffer” eller ”without intentionally added fluorinated substances” hos emballageleverandøren.

Andre navne

Bagasse bliver også markedsført som cellulosefiber.

Temperaturspænd

Bagasse kan holde til temperaturer fra 0 til 100°C

Gennemsigtighed

Bagasse findes ikke i en klar/gennemsigtig version.

Evne til at holde på væske

Bagasse kan godt holde på væske i mere end 15 minutter.

Evne til at holde noget sprødt

Bagasse kan godt holde indholdet sprødt.

Sortering og genanvendelse

Bagasse kan ikke genanvendes og skal sorteres som restaffald.

Vurdering

Materialet kan ikke sorteres til genanvendelse og har derfor en genanvendelses-rating på 0.

Hvis materialet bruges et sted, hvor det ikke er muligt at sortere til genanvendelse, har det en fornybar-rating på 3, da kun små mængder ikke-fornybare ressourcer tabt.

Der er en forklaring på ratingen i følgende oversigt:

Mulighed for sortering   Ikke mulighed for sortering
Rating Forklaring   Rating Forklaring
0 Kan ikke sorteres til genanvendelse   0 Stort tab af ikke-fornybare materialer
1     1 Moderat tab af ikke-fornybare materialer
2     2 Lille tab af ikke-fornybare materialer
3 Kan sorteres til genanvendelse   3 Meget lille tab af ikke-fornybare materialer

 

Læs mere

Du kan læse mere om Bagasse her:  What is Bagasse? (goinggreenservices.com)