Vælg en side

Emballageguide

HIPS (plast)

HIPS er et forholdsvist udbredt plastmateriale i Danmark. Det er et glasklart, stift og relativt sprødt materiale. HIPS har relativt lave barriereegenskaber overfor ilt og vand og har et relativt lavt smeltepunkt. Det er derfor ikke egnet til varme fødevarer eller fødevarer, som skal opvarmes.

OBS. HIPS er ikke et prioriteret materiale at genanvende, hvorfor det ikke anbefales til fødevareemballage fremadrettet.

Andre navne

HIPS bliver også markedsført som PS.

Temperaturspænd

HIPS kan holde til temperaturer fra -40 til 70°C.

Gennemsigtighed

HIPS findes i en klar/gennemsigtig version. Ja både klar og farvet.

Evne til at holde på væske

HIPS kan godt holde på væske i mere end 15 minutter.

Evne til at holde noget sprødt

HIPS kan godt holde indholdet sprødt.

Sortering og genanvendelse

HIPS kan potentielt genanvendes, men værdien og efterspørgslen er ikke høj. HIPS kan sorteres som ”Plast” i en affaldsordning.

Vurdering

Hvis materialet bruges et sted, hvor det er muligt at sortere til genanvendelse, har det en genanvendelses-rating på 1. HIPS kan genanvendes. Efterspørgslen efter materialet i genanvendelsesleddet er dog ikke høj.

Hvis materialet bruges et sted, hvor det ikke er muligt at sortere til genanvendelse, har det en fornybar-rating på 0, da materialets værdi og kvalitet, set ud fra en cirkulær betragtning, går tabt i forbrændingsprocessen.

Der er en forklaring på ratingen i følgende oversigt:

Mulighed for sortering

 

Ikke mulighed for sortering

Rating

Forklaring

 

Rating

Forklaring

0

Kan ikke sorteres til genanvendelse

 

0

Stort tab af ikke-fornybare materialer

1

 

 

1

Moderat tab af ikke-fornybare materialer

2

 

 

2

Lille tab af ikke-fornybare materialer

3

Kan sorteres til genanvendelse

 

3

Meget lille tab af ikke-fornybare materialer

 

Læs mere

Du kan læse mere om HIPS her: https://plast.dk/det-store-plastleksikon