Vælg en side

Emballageguide

Lamineret bagasse

Bagasse er den tørre fibermasse, der er tilbage af sukkerrøret efter dets saft, er blevet udvundet. Det bruges bl.a. til fremstilling af papirmasse til produktion af emballager. Bagasse er en fiberemballage som er baseret på fornybare materialer. Lamineret Bagasse har fordele, i forhold til at kunne holde på væske i længere tid. Selve lamineringen betyder, at der tilføjes et tyndt lag plast - en coating - til selve emballagen.

Bemærk, at denne emballagetype kan indeholde fluorerede stoffer. Fluorerede stoffer er en gruppe kemiske stoffer, som er svære at nedbryde i miljøet, og som mistænkes for at være kræftfremkaldende. Det er derfor en god ide at efterspørge ”uden tilførte fluorerede stoffer” eller ”without intentionally added fluorinated substances” hos emballageleverandøren.

Andre navne

Lamineret bagasse bliver også markedsført som Coatet cellulosefiber.

Temperaturspænd

Lamineret bagasse kan holde til temperaturer fra 0 til 100°C.

Gennemsigtighed

Lamineret bagasse findes ikke i en klar/gennemsigtig version.

Evne til at holde på væske

Lamineret bagasse kan godt holde på væske i mere end 15 minutter.

Evne til at holde noget sprødt

Lamineret bagasse kan godt holde indholdet sprødt.

Sortering og genanvendelse

Lamineret bagasse kan ikke genanvendes pt. og skal sorteres som ”Restaffald” i en affaldsordning.

Vurdering

Materialet kan ikke sorteres til genanvendelse og har derfor en genanvendelses-rating på 0.Hvis materialet bruges et sted, hvor det ikke er muligt at sortere til genanvendelse, har det en fornybar-rating på 2, da det kun er i coatingen at der går ikke-fornybare ressourcer tabt.

Der er en forklaring på ratingen i følgende oversigt:

Mulighed for sortering

 

Ikke mulighed for sortering

Rating

Forklaring

 

Rating

Forklaring

0

Kan ikke sorteres til genanvendelse

 

0

Stort tab af ikke-fornybare materialer

1

 

 

1

Moderat tab af ikke-fornybare materialer

2

 

 

2

Lille tab af ikke-fornybare materialer

3

Kan sorteres til genanvendelse

 

3

Meget lille tab af ikke-fornybare materialer

 

Læs mere

Du kan læse mere om Lamineret bagasse her: What is Bagasse? (goinggreenservices.com)