Børn og unges arbejde

Der gælder særlige regler for, hvornår og i hvor lang tid børn og unge må arbejde samt regler for, hvad de må beskæftiges med. Arbejdsmiljøloven samt Lov om restaurations- og hotelvirk­somhed m.v. er de love, hvor børn og unges erhvervsarbejde bl.a. er omtalt.

For mere information login eller bliv medlem