Chikane og krænkende adfærd

DRC vejledning om chikane og krænkende adfærd på arbejdspladsen

DRC arbejder proaktivt for at fremme en restaurationsbranche fri for chikane og krænkende adfærd. Det gør vi i tæt samarbejde med branchen og andre relevante aktører for at forbedre vilkårene for branchens medarbejdere og gæster. Det er en del af DRC’s arbejde med samfundsansvar og forpligtelsen til at respektere menneskerettighederne.

Som arbejdsgiver skal man være opmærksom på, at man har et grundlæggende juridisk ansvar over for medarbejderne. Derudover har man et samfundsansvar for at forebygge chikane blandt både medarbejdere og gæster.

I det følgende gennemgås virksomhedens juridiske ansvar i forhold til at sikre et chikanefrit miljø på arbejdspladsen. Efterfølgende kan du finde DRC’s vejledning til at forebygge chikane og krænkende adfærd.

Hvis du ønsker at høre mere om DRC's arbejde på dette område, kan du kontakte DRC's sekretariat.
Vi anbefaler ligeledes at du kontakter DRC's jurister for råd og vejledning i sager om chikane og krænkende adfærd.

DRC kan kontaktes på tlf.: 33 25 10 11.

For mere information login eller bliv medlem