Ferie

Alle lønmodtagere ret til ferie og feriegodtgørelse i henhold til ferieloven, og man kan ikke give afkald på rettighederne i henhold til loven. Ferieloven kan således ikke fraviges til ugunst for en lønmodtager. Loven gælder uanset din medarbejders alder, og dermed også for unge under 18 år.

For mere information login eller bliv medlem