Vælg en side

CORONA

kompensation for faste omkostninger

Senest opdateret den 24. januar 2022

kompensation for faste omkostninger

Virksomheder kan søge om kompensation for faste omkostninger i perioden fra 1. december 2021 til 28. februar 2022, hvis virksomhedens omsætning er påvirket af COVID-19 situationen og de konkrete COVID-19 restriktioner.

OBS: Der er nu åbnet for muligheden for at søge midlertidig kompensation i perioden fra 1. december 2021 til 28. februar 2022. Se mere information om kompensationsordningerne HER.

Dokumentationen for COVID-19’s påvirkning af jeres virksomheds økonomi vil I første omgang være en tro-og loveerklæring, hvor Erhvervsstyrelsen har mulighed for at bede om supplerende oplysninger, hvor med man skal redegøre for begrundelsen for sin frivillige nedlukning.

Det er en forudsætning for at kunne få kompensation, at man som minimum har en omsætningsnedgang på 30%.

Der kan søges kompensation for følgende perioder:

  • Fra og med den 1. december 2021 til og med den 31. december 2021
  • Fra og med den 1., 10., eller 19. december til og med den 31. januar 2022
  • Fra og med den 1., 10., eller 19. december til og med den 28. februar 2022
  • Fra og med den 1. januar 2022 til og med den 28. februar 2022.

Det er muligt at søge perioden 1.december 2021 til 31. december 2021 og så søge for perioden 1. januar 2022 til 28. februar 2022. Virksomheden kan altså godt vælge at lukke op og ned, så længe man opfylder kriteriet for omsætningsnedgang, som er Covid-19 relateret. Omsætningen opgøres pr. cvr.nr., det vil sige, at man godt frivilligt kan lukke en p-enhed ned, men omsætningen bliver opgjort på det samlede cvr. nr.

Som udgangspunkt er referenceperioden, hvor man måler sin omsætningsnedgang den tilsvarende periode for 2019 for december og tilsvarende periode i 2020 for januar og februar.  Så eksempelvis vil referenceperioden for december 2021 være december 2019, mens januar og februar 2020 vil være referenceperioder for hhv. januar 2022 og februar 2022.

Herunder kan du se, hvilken kompensationsgrad du er berettiget til alt efter hvor meget din omsætning er faldet:

Omsætningsnedgang i % Kompensationsgrad i %
30 40
35 45
40 50
45 55
50 60
55 65
60 70
65 75
70 80
75 85
80-100 90

Ud over kompensation for faste omkostninger, har du også mulighed for at benytte lønkompensationsordninger for hjemsendte medarbejdere foreløbigt indtil 31. januar samt kompensation for omsætningstab som selvstændig.